• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Prezydent Radomia do dyrektorów szkół: Kształtujmy tolerancyjne młode pokolenie

5 listopada 2020

 – Jest zrozumiałym, że młodzi ludzie jako świadomi uczestnicy życia publicznego wykazują zainteresowanie tym, co dzieje się w kraju, próbując odnaleźć się w tej rzeczywistości – napisał do dyrektorów radomskich szkół prezydent Radosław Witkowski. Uważa, że młodzież ma prawo wyrażać swoje zdanie, a nauczyciele powinni być powściągliwi.

 

Manifestacja w Radomiu (fot. Piekłokobiet. Radom/Facebook)

   

List został opublikowany na profilu prezydenta w mediach społecznościowych. Radosław Witkowski wyjaśnia intencje, jakie przyświecały autorom listu: "O rozwagę i powściągliwość w wyrażaniu swoich poglądów i ocen w obecności młodzieży zaapelowaliśmy do nauczycieli radomskich szkół. List, który skierowaliśmy do szkół to odpowiedź na informacje o pojawiających się napięciach na tle światopoglądowym. Stoimy na stanowisku, że uczniowie mają prawo wyrażać swoje poglądy, a szkoła powinna tworzyć warunki do swobodnego kształtowania ich światopoglądu. Oczywiście nie może być tu mowy o wykraczaniu poza obowiązujące ramy prawne i nie może też dochodzić do naruszania wolności drugiego człowieka. Jednocześnie zaapelowaliśmy do dyrektorów i nauczycieli, by w codziennej pracy mieli na uwadze bezpieczeństwo uczniów, w tym zapobieganie szerzeniu się hejtu czy innych form agresji. Zadaniem, które stoi przed nami wszystkimi jest kształtowanie młodego pokolenia tolerancyjnego, pełnego szacunku dla poglądów innych osób".

Przypomnijmy: ostatnio dotarły do opinii publicznej informacje o tym, że nauczyciele usiłowali wymusić na uczniach usunięcie symbolu Strajku Kobiet z profili na platformach szkolnych do zdalnej nauki. W liceum w Szydłowcu matematyk usunął z tego powodu z lekcji uczennice, a w V LO w Radomiu nauczycielka informatyki nie chciała usprawiedliwić nieobecności uczennic w dniu ogólnopolskiego strajku kobiet, mimo że tę nieobecność usprawiedliwiali rodzice. Ponadto zażądała usunięcia symbolu Strajku Kobiet nie tylko z platformy do nauki zdalnej, ale i osobistych profili uczniów na Facebooku. Zagroziła też, że obniży nieobecnym ocenę ze sprawowania. Obie sprawy nagłośnił poseł Konrad Frysztak z Platformy Obywatelskiej.

Jak już pisaliśmy, spór w Szydłowcu zakończył się porozumieniem. Natomiast jeśli chodzi o "Traugutta" wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska, której podlega w mieście edukacja, poprosiła V LO o wyjaśnienia na piśmie. Dyrektorka szkoły ma je złożyć dzisiaj do końca dnia roboczego.

bdb

 
Tags