Program LIFE. W Radomiu przybędzie kilkaset drzew i krzewów

23 maja 2022

Graby pospolite, derenie  jadalne, buki, leszczyny i rokitniki – takie m.in. gatunki drzew posadzone zostaną w mieście w ramach projektu LIFE. Łącznie to ponad 500 drzew i prawie 200 krzewów. W niedzielę, 29 maja będziemy mogli dostać sadzonki podczas pikniku na pl. Corazziego.

 

Zdjęcie ilustracyjne

 

Nasadzenia prowadzone są w Radomiu od siedmiu lat, a celem projektu jest adaptacja do zmian klimatu.

Akcja sadzenia drzew i krzewów została zapoczątkowana w listopadzie zeszłego roku nasadzeniami 50 drzew takich jak: klon jawor, klon zwyczajny, kasztanowiec zwyczajny, jarzębina pospolita i głóg jednoszyjkowy i 50 krzewów śnieguliczki chenaulta, pięciornika krzewiastego, tawuły, jaśminowca wonnego i irgi Dammera. Zostały one posadzone przy 15 szkołach i przedszkolach. Nasadzenia wykonał Zakład Usług Komunalnych. Wśród placówek obdarowanych nowymi roślinami znalazły się m.in. zespoły szkół: muzycznych, plastycznych, elektronicznych, budowlanych, licea ogólnokształcące: III i VI, sześć  podstawówek i trzy przedszkola.

Na Gołębiowie i w Starym Ogrodzie

W marcu br. posadzono 133 drzewa i 141 krzewów na terenach kolejnych radomskich szkół publicznych. Ponadto szpaler 40 lip pojawił się na Gołębiowie, na terenie Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a 10 grabów zostało posadzonych na terenie Starego Ogrodu. Dodatkowo 280 zakorzenionych sadzonek udostępnionych zostało dla radomian uczestniczących w wydarzeniach informacyjno–promocyjnych projektu LIFE. Najbliższa okazja, by otrzymać taką sadzonkę nadarzy się w sobotę, 28 maja, podczas pikniku, który odbędzie się na placu Corazziego i w parku im. T. Kościuszki.

Graby pospolite, derenie jadalne, buki, trzmieliny europejskie...

Sadzonki 463 drzew i 141 krzewów z tegorocznej edycji nasadzeń zostały zakupione przez współbeneficjenta projektu - Uniwersytet Łódzki. Wśród drzew przeważają graby pospolite, derenie  jadalne, buki pospolite, trzmieliny europejskie, leszczyny i rokitniki, a wśród krzewów - te same gatunki, które były sadzone w zeszłym roku.

W ramach projektu LIFE, którego realizacja kończy się w tym roku, zostało zrealizowanych także wiele projektów inwestycyjnych. Największe z nich to modernizacja zalewu i stawów kolmatacyjnych na Borkach, meandryzacja rzeki Mlecznej, budowa polderów zalewowych na Cerekwiance czy trwająca jeszcze budowa zbiornika wielofunkcyjnego na Potoku Północnym. Zrealizowano też szereg mniejszych projektów takich jak np. zielone wiaty przystankowe, ogrody deszczowe, niecki chłonne czy zielone wiaty rowerowe.

kat

Źródło: UM Radom

 

Tags