• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Projekty do budżetu obywatelskiego Radomia na 2017 rok. Edukować najmłodszych i zagspodarować Koniówkę

16 maja 2016

Jakie zmiany – zdaniem radomian – należałoby wprowadzić w mieście w ramach budżetu obywatelskiego? Prezentujemy kolejne projekty zgłoszone do realizacji w obszarze ogólnomiejskim w 2017 roku. Głosowanie na wszystkie propozycje trwa do 6 czerwca.

  220416bo   Edukacja dzieci i młodzieży. Jak tłumaczy wnioskodawca, akcja przeznaczona byłyby do dzieci z podstawówek , gimnazjum i szkół średnich . Przygotowani specjaliści powinni poprowadzić szkolenia, pogadanki na ważne, "gorące"  tematy. Proponowana problematyka: zdrowe życie (co powinno się jeść i dbanie o sprawność fizyczną), jak nie ulegać narkotykom i środkom odurzającym, bezpieczeństwo na drogach, ulicach, bezpieczeństwo w kontaktach z dorosłymi, bezpieczeństwo w internecie. Szacunkowy koszt do 100 tys. zł. Uporządkowanie terenów rekreacyjnych na Koniówce. Autor projektu twierdzi, że w Radomiu brakuje miejsc, gdzie można by było zrobić piknik, biesiadę i proponuje zagospodarowanie w tym celu Koniówki, a jako przykład podaje polanę przy Królewskich Źródłach. Miejsce takie powinno być wyposażone infrastrukturę sprzyjającą spędzaniu wolnego czasu.  Wnioskodawca zaznacza, że dzisiaj Koniówkę upatrzyli sobie fascynacji sportów motorowych Off Road, ale jest tam również dużo osób spacerujących ze swoimi czworonożnymi pupilami, ludzie grają w piłkę i jeżdżą na rowerach. Jest to miejsce, które znajduje się w granicach miasta Radomia i dla wszystkich jest łatwo dostępne, bez zabudowy mieszkalnej. Dlatego - zdaniem autora projektu - teren ten należy wyposażyć w infrastrukturę do spędzania tam czasu (ławy, paleniska, kosze), wyznaczyć trawiaste boisk (bramki, słupki, wyrównanie terenu), oznaczyć ścieżki do spacerów i ścieżki rowerowe, wyposażenie terenu w kosze na śmieci z tablicami „Sprzątaj po swoim psie” i z torebkami foliowymi na psie na psie odchody. Szacunkowy koszt do 100 tys. zł.
Tags