Przygotowania do budowy obwodnicy Skaryszewa. GDDKiA pyta o opinie

16 września 2021

Rozpoczyna się druga akcja informacyjna dotycząca wariantowego przebiegu projektowanej obwodnicy Skaryszewa w ciągu drogi krajowej nr 9. Ze względu na ograniczenia epidemiczne odbędą się one w formie korespondencyjnej.

 

Fot. GDDKiA

 

Od dzisiaj, 16 września udostępnione są na stronie internetowej: DK 9 obwodnica Skaryszewa – DK 9 obwodnica Skaryszewa (dk9-obwodnica-skaryszewa.pl) materiały informacyjne wraz z formularzem opinii. Na opinie GDDKiA czeka do 30 września. Formularze można wypełnić bezpośrednio na stronie internetowej: Akcja Informacyjna – DK 9 obwodnica Skaryszewa (dk9-obwodnica-skaryszewa.pl) lub przesyłać: - pocztą e-mail na adres: biuro@arkas-projekt.pl; pocztą tradycyjną na adres: Arkas-Projekt sp. z o.o. sp. k., ul. Piłsudskiego 70a, 10-450 Olsztyn, z dopiskiem: „Akcja Informacyjna II – Budowa Obwodnicy Skaryszewa w ciągu drogi krajowej nr 9".

Ma być gotowa dopiero za siedem lat

To nowe zadanie, dla którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczął.

Przypomnijmy: w październiku 2020 r. mazowiecki oddział GDDKiA w Warszawie podpisał umowę na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowego (STEŚ) wraz z  materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla obwodnicy Skaryszewa w ciągu DK9. Przewiduje się powstanie 6-kilometrowej obwodnicy Skaryszewa w nowym śladzie drogi krajowej nr 9 jako droga klasy GP. Zostanie zaprojektowana w układzie ruchu północ-południe, po wschodniej lub zachodniej stronie miejscowości, w zależności od wybranego wariantu.

Planowany harmonogram realizacji: do czerwca 2022 r. - złożenie wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej; 2024 r. - ogłoszenie przetargu w systemie Projektuj i buduj; 2024 r. - podpisanie umowy z wykonawcą; 2026-2028 - planowane lata realizacji robót budowlanych.

kat, bdb

 

Tags