Radomianie nie chcą masztu telefonii komórkowej G5 na ulicy Małcużyńskiego. Inwestor: jesteśmy gotowi rozmawiać

22 listopada 2022

„Jako operator jesteśmy także otwarci na dyskusję ze społecznością i władzami lokalnymi na temat planowanej inwestycji, zasięgu jaki zapewni w okolicznym terenie po jej realizacji oraz bezpieczeństwa eksploatacji tego rodzaju infrastruktury” – zapewnia spółka P4 w nawiązaniu do naszego artykułu o proteście przeciwko budowie masztu telefonii komórkowej G5 przy ul. Małcużyńskiego.

 

Z mieszkańcami spotkała się wiceprezydent Kalinowska (fot.katarzynakalinowska/facebook)

 

Jak pisaliśmy, mieszkańcy ul. Małcużyńskiego nie chcą w pobliżu swoich domów takiego masztu. Twierdzą, że już same plany dotyczące inwestycji powodują gwałtowny spadek cen gruntów, domów i mieszkań w tej okolicy. Przeciwników budowy wspiera wiceprezydent Katarzyna Kalinowska, która w minioną sobotę spotkała się z radomianami. -  Są oni tutaj, żeby protestować w obronie komfortu miejsca zamieszkania. Trzy lata temu ulica Małcużyńskiego została oddana do użytku. Ona bardzo poprawiła komfort życia mieszkańców. Dzisiaj po raz kolejny protestują przeciwko budowie masztu 5G między ich domostwami, by ten komfort życia został utrzymany. Maszt miałby stanąć w odległości około 200 m od budynków. Badania nie dają gwarancji, że promieniowanie jest obojętne dla zdrowia - mówiła wiceprezydent Kalinowska.

Mimo takiego stanowiska, miasto nie może odmówić inwestorowi wydania pozwolenia na budowę, ponieważ jest to tzw.inwestycja celu publicznego.

Radom niczym się nie wyróżnia

Na zastrzeżenia zawarte w naszym artykule odpowiedziała spółka P4, a w jej imieniu głos zabrał Michał Ciach. W mailu do redakcji czytamy m.in.: "Wszystkie stacje bazowe telefonii komórkowej, w myśl obowiązujących przepisów (ustawa o gospodarce nieruchomościami), zaliczane są do tzw. inwestycji celu publicznego. Jest to szczególna kategoria inwestycji realizujących określoną funkcję społeczną, do których należą obok infrastruktury telekomunikacyjnej m.in. takie obiekty jak drogi publiczne, linii energetyczne, czy infrastruktura służąca zaopatrzeniu ludności w wodę. W przypadku stacji bazowych ich cel publiczny wynika przede wszystkim z podstawowej funkcji jakie realizują, a więc zapewnienia łączności publicznej, w tym dostępu do tak podstawowych usług jak łączność głosowa, SMS/MMS, dostęp do internetu, możliwość realizacji połączeń na numery alarmowe, czy lokalizacja w sytuacjach alarmowych. Każda funkcjonująca stacja bazowa zapewnia dostęp do tego rodzaju usług nawet kilku tysiącom unikalnych użytkowników dziennie, którzy znajdą się w jej zasięgu.

Wybór miejsca każdej nowej inwestycji poprzedzony jest szczegółowym procesem analizy, uwzględniającym wiele czynników m.in. pomiary jakości sygnału wykonywane w terenie, obciążenie sieci, zgłoszenia klientów dotyczące jakości usług, uwarunkowania terenu, czy wreszcie dostosowanie lokalizacji do siatki już istniejących stacji bazowych. W Polsce funkcjonuje obecnie kilkadziesiąt tysięcy stacji bazowych telefonii komórkowej, więc nie jest to inwestycja, która w żaden sposób się nie wyróżnia.

Każda stacja podlega obowiązkowym pomiarom

Jeśli chodzi o planowaną stację bazową przy ul. Witolda Małcużyńskiego w Radomiu, to aktualnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest ona na etapie postępowania o wydanie pozwolenia na budowę prowadzonego na wniosek spółki przez Prezydenta Miasta Radomia. Zwracamy też uwagę, że planowana lokalizacja stacji znajduje się w odległości ok. 120 metrów od najbliższych zabudowań mieszkalnych.

Warto podkreślić, że niezależnie od lokalizacji (w tym odległości od zabudowań mieszkalnych) oraz stosowanych na danej stacji technologii, każda stacja bazowa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, bezpośrednio przed jej komercyjnym uruchomieniem, podlega obowiązkowym pomiarom pola elektromagnetycznego (PEM) w miejscach dostępnych dla ludności realizowanym przez laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Raport z takich pomiarów pola elektromagnetycznego stanowi obowiązkowy element zgłoszenia stacji bazowej do organu ochrony środowiska.

Raport publicznie dostępny

Raport z przeprowadzonych pomiarów PEM dla planowanej stacji bazowej będzie także publicznie dostępny dla każdego w ogólnopolskiej bazie danych SI2PEM.gov.pl. Wyniki prowadzonych w Polsce pomiarów jednoznacznie wskazują na dotrzymywanie przez operatorów sieci ruchomych obowiązujących limitów PEM. Wg danych zawartych w SI2PEM.gov.pl (https://si2pem.gov.pl/stats/) średnia wartość PEM z pomiarów dla stacji bazowych wynosi poniżej 2 V/m przy obowiązujących normach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia do 28-61 V/m, a więc jest znacząco poniżej bezpiecznych limitów wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Jako operator jesteśmy także otwarci na dyskusję ze społecznością i władzami lokalnymi na temat planowanej inwestycji, zasięgu jaki zapewni w okolicznym terenie po jej realizacji oraz bezpieczeństwa eksploatacji tego rodzaju infrastruktury".

Tags