Roboty drogowe na Południu. Trasy linii 1 i 14 będą czasowo wydłużone

23 maja 2022

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że w związku z robotami drogowymi na południowym stanowisku pętli Os. Południe, od wtorku, 24 maja od około godz.4 autobusy będą zatrzymywać się w zmienionych lokalizacjach. Trasy linii 1 i 14 będą czasowo wydłużone.

Południowe stanowisko na pętli zostanie do odwołania zamknięte dla ruchu autobusów miejskich z powodu budowy nowej płyty postojowej o nawierzchni betonowej. W tym czasie będzie czynne jedynie stanowisko północne (zlokalizowane bliżej ulicy Sycyńskiej). Ze względu na korzystanie z niego zarówno autobusów realizujących tutaj rozkładowe postoje, jak też tych, które przez tę pętlę przejeżdżają wyłącznie przelotowo, będzie tymczasowo zmieniona lokalizacja przystanków.

Podczas tego etapu robót autobusy komunikacji miejskiej będą zatrzymywały się na następujących przystankach: Os. Południe 05 (bliżej wyjazdu z pętli) - dla linii 1, 7, 12, 14, 25 i N2 jadących w kierunku centrum miasta (tylko linie 7 i 12 będą miały tutaj postoje; pozostałe linie będą zatrzymywać się na tym przystanku wyłącznie przelotowo, jadąc od strony ulicy Warsztatowej); Os. Południe 07 (bliżej wjazdu na pętlę) - dla linii 1, 14, 25 i N2 jadących w kierunku ulicy Warsztatowej (wszystkie autobusy będą zatrzymywały się w tym miejscu jedynie przelotowo).

Ze względu na ograniczone miejsce na postoje autobusów na północnym stanowisku na pętli trasy linii 1 (wszystkimi kursami) i 14 (kursami podstawowymi do osiedla Południe) zostaną do odwołania wydłużone: w obu kierunkach ulicami Sycyńską, Wierzbicką i Warsztatową - do pętli Wierzbicka / Warsztatowa (wspólnej z linią N2). Będą dla nich na tej trasie dodatkowo obowiązywać przystanki Wierzbicka / Warsztatowa 11 (przelotowo) i 08 (pętla). MZDiK prosi o zwracanie uwagi na kierunki na wyświetlaczach autobusów i oznakowanie słupków na pętli Os. Południe.

Z powodu wydłużenia tras skorygowane zostaną rozkłady jazdy autobusów linii 1 i 14, a dodatkowo także linii 7 (na niej dotyczy to tylko kursów zjazdowych).

Wprowadzenie takiej organizacji ruchu wynika z konieczności utrzymania ciągłej przejezdności lewego pasa ruchu na jedynym czynnym stanowisku na pętli, przy jednoczesnym braku możliwości ustawienia tymczasowych przystanków przy ulicy Sycyńskiej - z uwagi na łuki, wloty bocznych ulic, przejścia dla pieszych i zieleń.

MZDiK apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zachowywanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych robót oraz stosowanie się do zmienionego oznakowania pętli lub do ewentualnych poleceń wydawanych przez wykonawcę.

 

Tags