Roboty Wodociągów Miejskich. Zamkną odcinek ulicy Słowackiego

20 czerwca 2022

 
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że w związku z następnym etapem inwestycji Wodociągów Miejskich, od dzisiaj, 20 czerwca od około 9.30 będzie zamknięty odcinek ulicy Słowackiego od Nowogrodzkiej do Lubońskiego (nie dotyczy autobusów).

 


 

Z powodu robót ziemnych zaplanowanych na odcinku pomiędzy wiaduktem nad torami kolejowymi a ulicą Lubońskiego zostanie zamknięty dla ruchu kołowego odcinek ulicy Słowackiego między ulicami Nowogrodzką a Lubońskiego (czyli łącznie z wiaduktem, z którego nie będzie możliwości zjazdu w kierunku Glinic!). Zakaz ruchu nie będzie dotyczył jedynie pojazdów budowy i dojazdu do posesji znajdujących się przy zamkniętym odcinku jezdni (pod nadzorem pracowników wykonawcy robót). Przez teren budowy będą warunkowo przepuszczane także autobusy komunikacji miejskiej linii 2, 4, 14, 15 i 24. Ich trasy w tym rejonie miasta zostaną zatem bez zmian, ale mogą występować tam okresowe utrudnienia w kursowaniu.

Oznakowane objazdy będą wyznaczone w obu kierunkach ulicami: 25 Czerwca, Żeromskiego (z możliwością dojazdu również przez ulicę Beliny-Prażmowskiego i trasę N-S), Lubelską, Kochanowskiego (przejazd w przeciwnym kierunku przez Zwoleńską i Kaszubską) oraz Kalińską do Słowackiego. Objazd lokalny zostanie wyznaczony w obu kierunkach ulicami Złotą, Białą i Cymerysa-Kwiatkowskiego. Na odcinkach ulic Średniej i Górnej (między Słowackiego a Żurawią) będzie czasowo wprowadzony ruch dwukierunkowy w celu umożliwienia obsługi komunikacyjnej posesji zlokalizowanych w tej okolicy (możliwość zawrócenia przed terenem prac).

Zalecane jest omijanie całych Glinic już od placu Matki Bożej Fatimskiej (ronda na Idalinie) bezpośrednio przez aleję Wojska Polskiego i ulicę Lubelską do ulicy Żeromskiego bądź przez aleję Grzecznarowskiego aż do ulicy Dowkontta.

MZDiK apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zachowywanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych robót oraz o stosowanie się do zmienionego oznakowania ulicy lub do ewentualnych poleceń wydawanych przez wykonawcę inwestycji. Przejazd przez zamknięty odcinek ulicy Słowackiego pojazdami, które nie są do tego upoważnione, może skutkować nakładaniem mandatów karnych podczas kontroli tego rejonu Radomia przez funkcjonariuszy policji.

Inwestorem robót prowadzonych na Glinicach są Wodociągi Miejskie w Radomiu.

Tags