Rozwój osobisty – jak zostać kadrową?

15 grudnia 2022

Kadrowa jest osobą, która zajmuje się prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. Jej podstawowymi zadaniami jest zgodne z prawem naliczanie wynagrodzeń, urlopów, a także dbanie o kompletność i poprawność dokumentów pracownika. To na podstawie nich tworzy się m.in. umowy i wylicza wynagrodzenia Zadania te należą do kadrowej. Pełni ona bardzo istotną funkcję w każdym przedsiębiorstwie i zajmuje się wykonywaniem wielu odpowiedzialnych zadań.

 

 

Na co zwrócić uwagę

Poniżej znajduje się kilka najważniejszych aspektów, które trzeba brać pod uwagę przed rozpoczęciem działalności, jako kadrowa. Po zapoznaniu się z nimi, będziesz wiedział, jak nią zostać i jakie umiejętności są Tobie potrzebne.

Kwalifikacje, które musi posiadać kadrowa

Aby zostać kadrową, możesz ukończyć kurs zawodowy i zatrudnić się na stanowisku asystenckim. Jednak lista wymogów, jakie zazwyczaj stawiają pracodawcy podczas rekrutacji na stanowiska kadrowej jest trochę dłuższa. Od kandydatów aplikujących na stanowiska w działach kadrowych często wymaga się także ukończenia studiów wyższych na kierunku, który jest powiązany z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Może być to np. ekonomia, zarządzanie w biznesie lub finanse i rachunkowość. Mile widziane są także studia podyplomowe o tematyce związanej z kadrami i płacami, a także doświadczenie na stanowisku kadrowym. Jedną z opcji jest zdecydowanie się na kurs kadry i płace z certyfikatem, dzięki któremu zdobędziesz kompleksową wiedzę i umiejętności kadrowej. Jeśli chcesz wykonywać swoją pracę szybko i bezbłędnie – ten kurs jest dla Ciebie.

Zakres obowiązków kadrowej

Kadrowa musi liczyć się z szeregiem obowiązków, które czekają na nią po podjęciu pracy. Przede wszystkim podstawowym zadaniem osoby pracującej na tym stanowisku jest prowadzenie teczek osobowych pracowników, przygotowywanie umów, świadectw pracy i oświadczeń.  Kadrowa musi także obliczać wynagrodzenia, przygotowywać raporty i prowadzić rejestrację czasu pracy.               

Przygotowywanie comiesięcznych zestawień i deklaracji

Jako kadrowa musisz pamiętać także o przygotowywaniu comiesięcznych zestawień, wypełnianiu i składaniu deklaracji w ZUS oraz Urzędzie Skarbowym. To niezwykle istotne elementy Twojej pracy, które wymagają sumienności, regularności i odpowiedzialności w wykonywanych obowiązkach.

Tworzenie umów o pracę

Kolejnym obowiązkiem, z jakim będziesz musiała się zmierzyć, jako kadrowa  jest tworzenie umów o pracę. Twoją rolę oprócz samego tworzenia umów będzie także wdrażanie nowego pracownika oraz rozwiązywanie stosunku pracy. Pamiętaj także, że zadaniem kadrowej jest ewidencjonowanie czasu pracy.

Odpowiedzialność kadrowej

Państwowa Inspekcja Pracy lub Urząd Skarbowy mogą skontrolować każdą firmę w różnych momentach. Jeżeli podczas takowej kontroli zostaną wykryte jakiekolwiek nieprawidłowości, które powstały na skutek niedopełnienia obowiązków kadrowej, to nie ona ponosi ona odpowiedzialności, a pracodawca. który może wyciągnąć konsekwencje wobec kadrowej we własnym zakresie.

Rodzaje odpowiedzialność kadrowej

Wyróżniamy trzy rodzaje odpowiedzialności kadrowej. Odpowiedzialność służbowa ma miejsce wtedy, gdy kadrowa nie wypełniła konkretnego obowiązku. W takiej sytuacji istnieje możliwość pozbawienia jej premii uznaniowej. Z kolei odpowiedzialność materialna występuje, kiedy została wyrządzona szkoda materialna na rzecz firmy lub innego pracownika z winy kadrowej. Ostatni rodzaj odpowiedzialności pracownika z działu kadr, to odpowiedzialność porządkowa, która występuje w przypadku nieprzestrzegania ogólnych przepisów i zasad panujących w firmie. Karą zazwyczaj jest upomnienie lub nagana.

Cechy kadrowej

Podstawowe cechy każdej osoby pracującej w dziale kadr to komunikatywność, asertywność, empatia i punktualność. Przy pracach biurowych, jak zawsze ważna jest dobra organizacja pracy. Bez tych cech ciężko stać się dobrą kadrową. Podejmując się tej pracy powinnaś także posiadać umiejętność budowania relacji biznesowych, komunikacji interpersonalnej i negocjacji. Kadrowa zazwyczaj bardzo dobrze zna techniki rekrutacji i umiejętnie radzi sobie z pracą w zespole.

Obsługa programów kadrowo-płacowych

Od kadrowej wymaga się również umiejętności obsługi programów kadrowo-płacowych, których użytkowanie konkretnie na opisywanym stanowisku jest absolutnie niezbędne. Wspomniane programy pozwalają na automatyzację pracy, a także szybką reakcję na zmianę wymogów prawnych. Pozwalają one także na prostsze zarządzanie dokumentacją. Dzięki programom kadrowo-płacowym praca kadrowej będzie bardziej efektywna i wydajna.

Zarobki kadrowej

To ile zarabia kadrowa zależy od wielu czynników. Do najważniejszych z nich jest wielkość przedsiębiorstwa, ilość zatrudnionych pracowników,  staż pracy i oczywiście wykształcenie. Średnia pensja na stanowisku kadrowej wynosi obecnie 3600 złotych. Asystenci kadrowych oraz pracownicy w małych firmach mogą inkasować około 3100 złotych. Główna kadrowa może osiągać miesięczny dochód nawet w granicach 5000 złotych. Tak więc kadrowa może liczyć na zarobki w granicach średniej krajowej. Wykonuje ona jednak nieco monotonną pracę. Taką charakterystykę wykonywanej pracy trzeba po prostu lubić i dobrze się w niej odnajdywać.

Tags