Sąd coraz bardziej rychliwy

12 marca 2007
Kradzież torebki, komórki, jazda na rowerze po kielichu, niszczenie siedzeń w autobusie komunikacji miejskiej - za te i podobne, niezgodne z prawem grzeszki ich sprawcy będą od dziś sądzeni niemal natychmiast. Wszedł w życie przyspieszony tryb rozpoznawania takich spraw przez sądy.Sąd Rejonowy dostał dwa etaty

Policja i prokuratury mają teraz sąd 48 godzin (nazwa: sąd 24-godzinny odnosi sie do przypadków wyjątkowych, np. zamieszek kibiców po meczach) na przygotowanie wniosku o ukaranie, który zastąpi akt oskarżenia i doprowadzenie drobnych przestępców do sądu. Czy instytucje wymiaru sprawiedliwości sobie z tym poradzą?

- Radomski Sąd Rejonow , gdzie rozpoznawane będą sprawy w trybie przyspieszonym, zyskał dwa etaty sędziowskie - wyjaśnia prezes Sądu Okręgowego w Radomiu Maciej Gwiazda. Z kolei wiceprezes SR Jolanta Tomska zaznacza, że nowa sytuacja zmusiła sąd do zmiany organizacji pracy. - Sędziowie dyżurują teraz od godziny 8 do 16 - informuje. -  Potem do godziny 20 pełnią oni dyżur pod telefonem. Jeśli okaże się, że jest sprawa, która ma być rozpatrywana w takim postępowaniu, sędzia i protokolant mogą zjawić się w sądzie w ciągu 15 minut - zapewnia.

Sądy współpracują także z korporacjami prawniczymi. Dyżurują również między innymi adwokaci.

Wprowadzenie przyspieszonego trybu orzekania to jeden z elementów reformy wymiaru sprawiedliwości realizowanej przez ministra Zbigniewa Ziobro.