Sekretarz za sekretarza

11 grudnia 2006

Rafał Czajkowski jest nowym sekretarzem miasta. Zastąpił na tym stanowisku Włodzimierza Dłużewskiego.

Rafał Czajkowski Rada Miejska odwołała dotychczasowego sekretarza 19 głosami, przy 6 wstrzymujących się.

Rekomendując Rafała Czajkowskiego prezydent Andrzej Kosztowniak przypomniał, że sekretarz to jeden z najbliższych współpracowników prezydenta. - Jestem przekonany, że pan Czajkowski spełni pokładane w nim nadzieje - mówił na sesji.

Za objęciem stanowiska przez Czajkowskiego było 23 radnych, nikt nie był przeciwny, a 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Rafał Czajkowski ma 32 lata, jest absolwentem prawa kanonicznego i administracji KUL, ostatnio pracował w Powiatowym Urzędzie Pracy jako kierownik działu zatrudnienia.