Straż Miejska rozpoczyna kontrole domowych palenisk. Czym nie wolno palić?

4 października 2022

Straż Miejska w Radomiu rozpoczyna kontrole domowych palenisk. Jak co roku strażnicy miejscy będą sprawdzać czym radomianie palą w piecach. Wzbogaceni o dron z zasobnikiem zawierającym stację badawczą Sowa funkcjonariusze referatu ochrony środowiska będą prowadzić analizę powietrza na terenie miasta.

 

 

fot. SM Radom

 

- Strażnicy miejscy prowadzą kontrole w oparciu o upoważnienia wydane przez prezydenta Radomia na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska. Uprawniają one funkcjonariuszy do wejścia na posesję i sprawdzenia czy w paleniskach nie są spalane odpady - przypomina Grzegorz Sambor z SM w Radomiu.

Kontrole palenisk na nieruchomościach prywatnych mogą być prowadzone w godzinach 6-22, a na terenach, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza przez całą dobę.

Na podstawie upoważnienia strażnik jest uprawniony do: wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren; przeprowadzania badań lub wykonywania niezbędnych czynności kontrolnych; żądania pisemnych lub ustnych informacji do wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

- Według obowiązujących przepisów osoba, która udaremnia lub utrudnia wykonanie kontroli paleniska popełnia przestępstwo zagrożone karą do trzech lat pozbawienia wolności. W sytuacji, gdy właściciel posesji odmawia wpuszczenia funkcjonariuszy, na miejsce wzywana jest policja - wyjaśnia Sambor.

Czasowo można palić węglem brunatnym

SM przypomina, że od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. (np. mokrego drewna).

- Obecnie znowelizowano przepisy dotyczące węgla brunatnego, by czasowo (do 30 kwietnia 2023 r.) zawiesić zakaz sprzedaży węgla brunatnego oraz kary za wprowadzanie takiego paliwa do obrotu, a także by nie karać (również czasowo, do 30 kwietnia 2023 r.) za łamanie uchwał antysmogowych w odniesieniu do węgla brunatnego - tłumaczy Grzegorz Sambor.  

kat