• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Studiuj w polsko-japońskiej akademii. Naukę opłaca marszałek

11 maja 2020

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych z Mazowsza mogą ubiegać się o indeksy na kierunkach informatyka i zarządzanie informacją w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. I to za darmo. Samorząd województwa już po raz 18.ogłasza nabór na trzy bezpłatne miejsca na studiach w tej uczelni.

 
Zdjęcie ilustracyjne

Zdjęcie ilustracyjne

  Chodzi o studia I stopnia. Ale ci, którzy je ukończą z co najmniej dobrym wynikiem, będą mogli kontynuować bezpłatną naukę na studiach drugiego stopnia. Zgłoszenia można przesyłać do 30 czerwca br. – Dzięki naszej wieloletniej współpracy z uczelnią, już kilkadziesiąt osób mogło rozwijać swoje informatyczne pasje i kształcić się w tym kierunku. To szansa na studia, które z powodów finansowych, dla wielu młodych i zdolnych ludzi są niedostępne – podkreśla Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego. W naborze mogą wziąć udział absolwenci  szkół ponadgimnazjalnych ze średnią ocen nie niższą niż 4,0 oraz średnią ocen z przedmiotów: informatyka/technologia informacyjna i matematyka nie niższą niż 4. Ponadto, dochód brutto na osobę w rodzinie kandydata nie może przekraczać 140 proc. miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 3 tys.640 zł. Zgłoszenia powinny zawierać  kwestionariusz osobowy wraz z niezbędnymi oświadczeniami oraz wykaz ocen uzyskanych przez ucznia na koniec ostatniego roku nauki wystawiony przez szkołę lub kserokopię świadectwa dojrzałości. Dokumenty te należy wysłać pocztą na adres: Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa, oraz, ze względu na ograniczenia w pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w formie skanu na adres e-mail: eduakcja@mazovia.pl lub przez ePUAP. kat
Tags