• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: klimat

Możemy mieć w Radomiu więcej zieleni. Urząd miejski apeluje do mieszkańców, użytkowników wieczystych oraz dzierżawców gruntów g,innych, by wskazywali powierzchnie, na których mogą być urządzane tereny zielone.

Ograniczenie ryzyka powodzi, poprawa jakości wód powierzchniowych i tworzenie przyjaznego mikroklimatu – to cele projektu, który będzie realizowany w Radomiu przy udziale funduszy unijnych oraz dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.