• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: mammobusy

W tym tygodniu mammobusy odwiedzą Radom i powiaty: radomski, zwoleński, grójecki i szydłowiecki. Bezpłatne badania piersi w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia mogą wykonać panie w wieku 50-69 lat.

W tym tygodniu (17-23 czerwca) mammobusy odwiedzą na Mazowszu czternaście powiatów, w tym: grójecki, kozienicki i szydłowiecki. Panie mogą wykonać bezpłatne badania w ramach programu walki z rakiem piersi.

Październik jest miesiącem walki z rakiem piersi, dlatego specjaliści zwracają uwagę pań na konieczność wykonywania regularnych badań profilaktycznych. Rak piersi to najczęstsza choroba nowotworowa wśród kobiet, jej wczesne wykrycie umożliwia całkowite wyleczenie. Dlatego warto regularnie wykonywać badania diagnostyczne – mammografię, USG i samobadanie piersi.

Począwszy do dzisiaj (28 bm.) do 4 grudnia mammobusy odwiedzą m.in. powiaty: białobrzeski, kozienicki, radomski i zwoleński. Panie w wieku 50 – 69 lat mogą bezpłatnie wykonaać mammografię w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”.