• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: oświadczenie

Marek Pacyna został dzisiaj zawieszony w obowiązkach dyrektora Radomskiego Szpitala Specjalistycznego przez ministra zdrowia. Adam Niedzielski zarzucił mu m.in. brak dobrej współpracy z wojewodą i Totalizatorem Sportowym przy tworzeniu szpitala tymczasowego. Do sprawy odniósł się w oświadczeniu prezydent Radosław Witkowski. Publikujemy je w całości.

„Zarzuty, jakie dr hab. Agnieszka Saracen kieruje pod adresem Uczelni, są w pewnym stopniu efektem jej własnej pracy na Wydziale Nauk Medycznych” – pisze w oświadczeniu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, jej rzecznik prof. Dariusz Trześniowski. I dodaje, że są „podyktowane rozgoryczeniem i zawodem”.

Kuria diecezji radomskiej nie będzie szerzej informowała „osób postronnych ani o danych osobowych osób związanych ze sprawą, ani o szczegółach sformułowanych zarzutów, ani też o poszczególnych działaniach”, aż do wyjaśnienia sprawy – informuje w oświadczeniu rzecznik kurii ks. Edward Poniewierski.

Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu podał liczbę ławników jaka powinna być wybrana na kadencję 2020 – 2023 przez Radę Miejską w Radomiu. Łącznie wybranych ma zostać 110 ławników, w tym  – do Sądu Okręgowego w Radomiu 79 ławników (w tym 75 do orzekania w sprawach z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz 4 do orzekania z zakresu prawa pracy), do Sądu Rejonowego w Radomiu 31 ławników (w tym 9 do orzekania w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i nieletnich oraz 22 do orzekania z zakresu prawa pracy). Rada Miejska w Radomiu dokona wyboru ławników na sesji w październiku 2019  roku.

„Równolegle z pracami nad podpisaniem umowy z wojewodą możliwe jest uruchomienie procedury przetargowej i jak najszybsze wyłonienie wykonawcy. Jest to działanie jak najbardziej zgodne z prawem” – piszą w swym oświadczeniu parlamentarzyści PiS. Chodzi spór w sprawie budowy al. Wojska Polskiego.

– Byliśmy w klubie Platformy Obywatelskiej szykanowani, ośmieszani i obrażani. Chcemy być z dala od intryg i knowań dworu pana prezydenta. Będziemy służyć miastu i jego mieszkańcom – deklarują radni Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz i Marcin Kaca.

Muzycy Radomskiej Orkiestry Kameralnej wydali wczoraj oświadczenie, w którym napisali, że nie widzą możliwości dalszej współpracy z Maciejem Żółtowskim. Dyrektor ROK nie chciał komentować opinii wyrażonej przez zespół, ale głos zabrał Jonathan Brett, dyrektor Akademii Dyrygentów oraz dyrektor artystyczny Classic Concerts Trust, organizacji która współorganizuje warsztaty i konkursy dyrygenckie w Radomiu.

– Nie widzimy możliwości dalszej współpracy z dyrektorem Maciejem Żółtowskim – piszą w oświadczeniu rozesłanym do mediów członkowie Radomskiej Orkiestry Kameralnej zrzeszeni w Związku Zawodowym Polskich Artystów Muzyków Orkiestrowych. Informują, że jeśli dotychczasowy szef ROK nadal będzie nią kierował, odejdą z zespołu. Maciej Żółtowski nie chce komentować tego stanowiska.

„Jeżeli Adam Bielan z Gdańska nie zaprzestanie rozpowszechniać nieprawdziwych opinii i szkalować mojego dobrego imienia skieruje skargę do sądu w trybie wyborczym ‚ – pisze w oświadczeniu przesłanym do mediów poseł Krzysztof Sońta i niezależny kandydat na senatora.