• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: Pawluczyk

Andrzej Pawluczyk nie jest już dyrektorem Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. „Za podstawę odwołania przyjęto ustalenie, że w RSS nie są prowadzone skuteczne działania restrukturyzacyjne i inne naprawcze zmierzające do poprawy wskaźnika płynności finansowej i zmniejszenia zadłużenia” – podaje komunikat magistratu.