Tag: rekrutacja

Dzisiaj rozpoczyna się rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest radomski samorząd. Wzorem lat ubiegłych będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego przy zachowaniu jednolitych kryteriów naboru.

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” – właściciel lotniska w Radomiu – systematycznie ogłasza nabory na kolejne stanowiska pracy na Sadkowie. Do końca roku mają czas na składanie swoich ofert fachowcy z kolejnych branż.

Radomski pośredniak wesprze Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze’’ w rekrutacji pracowników dla powstającego na Sadkowie lotniska. PUP i PPL podpisały w rej sprawie list intencyjny. Obecnie poszukiwana jest osoba na stanowisko kontroli bezpieczeństwa.

Menedżer produktu, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo wewnętrzne – to nowe kierunki studiów na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu. Uczelnia cały czas czeka na decyzję w prawie uruchomienia naboru na I rok medycyny.

Młodość, odwaga w podejmowaniu wyzwań, chęć doskonalenie swoich umiejętności i zdobywania nowych doświadczeń to atuty młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. Brakuje im jednak specjalistycznej wiedzy zdobywanej na ścieżce kariery i kompetencji nabywanych wraz z rozwojem zawodowym.

Rodzice będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie trzech wybranych przez siebie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Rekrutacja rozpocznie się 12 marca. Podobnie jak w latach ubiegłych, odbędzie się ona drogą elektroniczną. Kryteria dla wszystkich są takie same.

Odporność na stres, dokładność, gotowość do pracy w systemie zmianowym – m.in. takie wymagania powinien spełniać kandydat do straży pożarnej na lotnisku w Radomiu. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” rozpoczyna rekrutację wykwalifikowanej kadry do zespołu podziału bojowego Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej.

Urząd Wojewódzki prowadzi rekrutację kadry medycznej do powstających szpitali tymczasowych na Mazowszu, w tym do placówki w Radomiu. Zainteresowane osoby powinny zgłaszać się poprzez stronę www.szpitaltymczasowy.waw.pl.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu nie uruchomi od września studiów na I roku kierunku lekarskiego. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie przyznało uczelni limitu miejsc dla kandydatów na medycynę.

W roku akademickim 2020/21 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu nie przyjmie kandydatów na I rok medycyny. Taką decyzję podjęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studenci starszych lat będą mogli kontynuować naukę na UTH.