Tag: skarga

Prezydent Radomia Radosław Witkowski uważa, że jego pensja nie powinna być zmniejszona i dlatego skierował do wojewody mazowieckiego skargę dotycząca podjętej przez radnych uchwały w tej sprawie. Pierwotnie prezydent miał otrzymywać 20 tys. zł miesięcznie, ale ostatecznie radni obcięli wynagrodzenie o 3,6 tys. zł.

Odcinek nowej trasy NS z południowej części Radomia przez Żakowice do Plant jest prawie gotowy i moglibyśmy pojechać nim lada chwila. Ale nie wiadomo, kiedy kierowcy będą mogli z niego korzystać. Powód? Jeden z mieszkańców zaskarżył pozwolenie na realizację inwestycji drogowej przez miasto.

Rada miejska nie zgodziła się skierować do wojewódzkiego sądu administracyjnego skargi po zawieszeniu w obowiązkach przez ministra zdrowia dyrektora Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Marka Pacyny. Dlatego zrobi to sam prezydent Radosław Witkowski jako przełożony szefa RSS.

Budowa nowego SOR-u w szpitalu na Józefowie w Radomiu i nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce – m.in. te projekty nie dostały dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, choć samorząd Mazowsza złożył wnioski w tej sprawie. Teraz skarży decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Rada miejska nie będzie wnosić do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjnej na orzeczenie WSA dotyczące uchwały, w której radomscy radni nie zgodzili się na zwolnienie z pracy Katarzyny Pastuszki-Chrobotowicz. WSA uznał, że uchwała jest nieważna, bo została podjęta z istotnym naruszeniem prawa.

– Rada miejska naruszyła przepisy ustaw o samorządzie gminnym, o finansach publicznych i rachunkowości – twierdzi prezydent Radosław Witkowski i kieruje do Regionalnej Izby Obrachunkowej skargę na niezatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu oraz nieudzielenie absolutorium za 2017 rok.

Wojewoda mazowiecki nie daje za wygraną i składa do NSA skargę kasacyjną dotyczącą wyroku w sprawie wygaszenia mandatu prezydenta Radomia. Jak informują służby prasowe wojewody Zdzisław Sipiera podjął decyzję po zapoznaniu się z treścią wyroku sądu oraz jego pisemnym uzasadnieniem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrzy dzisiaj skargę Radosław Witkowskiego na zarządzenie zastępcze wojewody mazowieckiego o wygaszeniu mandatu prezydenta Radomia. Rozprawa w w WSA rozpoczyna się o godz. 9. Na pół godziny wcześniej zapowiedziana jest pod budynkiem sądu przy Słowackiego manifestacja.

Na drugą połowę października jest planowana rozprawa w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Radomiu dotycząca skargi Radosława Witkowskiego na zarządzenie zastępcze wojewody mazowieckiego wygaszające mandat prezydenta.

Dyrektor MZDiK skieruje do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa zniesławienia przez autora listu otwartego, który trafił m.in. do prezydenta Radomia oraz lokalnych mediów. W liście podpisanym „Pracownicy MZDiK” pojawiła się sugestia, że firma zawiera umowy, które nie mają pokrycia finansowego, a jej szef wywiera naciski na podwładnych.