• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: Stare Miasto

Stare Miasto w Szydłowcu przejdzie gruntowną metamorfozę. Pomogą w tym unijne pieniądze, które przyznał samorząd województwa mazowieckiego w ramach RPO WM na lata 2014-2020 i budżet państwa. Łącznie dofinansowanie projektu wyniesie ponad 3,6 mln zł.

Dwóch mężczyzn w sprawie kradzieży z kościołów: farnego i pw. św. Wacława na placu Stare Miasto, oraz z plebanii tych świątyń zatrzymali radomscy policjanci. Jeden ze złodziei odpowie również za włamanie do kościoła.

Zmieni się – jeszcze przed końcem roku – wygląd Placu Stare Miasto. Urząd Miejski ogłosił przetarg na rewitalizację tego terenu.