Tag: wstrzymanie

Radomianki i mieszkanki okolic nie mają gdzie rodzić. Jedyny czynny do tej pory odział ginekologiczno-położniczy w szpitalu na Józefowie wstrzymał przyjęcia, ponieważ u osoby z personelu medycznego wykryto koronawirusa.

Radomski Szpital Specjalistyczny wstrzymuje szczepienia seniorów przeciwko grypie. Powód: brak leków na rynku, w tym szczepionki przeciwgrypowej czterowalentnej dla dorosłych, która jest stosowana przez lecznicę w programie finansowanym przez miasto.

Radkom ponownie wstrzymuje – do odwołania – przyjmowanie odpadów zielonych. Tłumaczy to czasowym wstrzymaniem przyjmowania tychże w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, gdzie nagromadziło się ich dużo. Ten rodzaj odpadu nie jest również przyjmowany w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów w Radomiu.

Rozpoczyna się modernizacja linii kolejowej nr 8 na trasie z Warki do Radomia. 10 marca na odcinku Strzyżyna – Radom ruch pociągów zostanie wstrzymany i zastąpiony przez komunikację autobusową. Będą kursowały autobusy zatrzymujące się na wszystkich stacjach i przystankach osobowych oraz przyspieszone, pomijające niektóre miejscowości.