• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: zmiana czasu

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje o kursowaniu autobusów linii nocnych N1, N2 i N3 w związku z urzędową zmianą czasu z letniego na uniwersalny (zwany potocznie zimowym), która nastąpi w dzisiaj w nocy (z 26 na 27 października)

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że w związku ze zmianą czasu z tzw. zimowego na letni, w nocy z 25 na 26 marca (z soboty na niedzielę) nastąpią zmiany w kursowaniu linii 7 i 9.

MZDiK informuje, że związku ze zmianą czasu z zimowego na letni w nocy z 28 na 29 marca bm. (z soboty na niedzielę) nastąpią zmiany w kursowaniu autobusów linii 7 (w obydwie strony).