Technika z różnych stron

12 października 2007
XX Radomskie Dni Techniki rozpoczęły się dziś w siedzibie NOT-u. Wykłady, seminaria i prezentacje zaplanowano także na weekend oraz przyszły tydzień. Prezentują się producneci wyborów ze skóry

Hasło imprezy organizowanej przez Radomska Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT  i Izbę Przemysłowo-Handlową Ziemi Radomskiej to innowacyjność. Temu problemowi poświęcono więc wykład inauguracyjny, który wygłosiła prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Danuta Jabłońska

Towarzyszącą Dniom wystawę zatytułowano "Popieramy produkcję krajową". Wyroby ze skóry promowali radomscy i okoliczni producenci zrzeszeni w radomskim oddziale Stowarzyszenia Włókienników Polskich. Pokazali portfele, torebki, kożuszki, kurtki produkowane według nowych technologii i nowoczesnego wzornictwa. Zaprezentowano również prezentacje zdjęciową firm branży obuwniczej i garbarskiej. Uczestnicy mogli też dowiedzieć się jak niebawem będzie wyglądać otoczenie NOT-u; prezentację multimedialną Centrum Słonecznego przygotował jego inwestor.

Dni Techniki organizowane w Radomiu już po raz dwudziesty potrwają do 20 października. Zaplanowano m.in: warsztaty szkoleniowe, prezentacje wyższych uczelni, konferencje, prelekcje, seminaria i wystawy.