Uczniowie nie idą do szkoły. Rodzice i opiekunowie dostaną zasiłek

17 grudnia 2021

W związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w szkołach podstawowych i średnich od 20 grudnia tego roku do 9 stycznia 2022 r. rodzicom i opiekunom będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Świadczenie mogą pobierać rodzice dzieci poniżej 8. roku życia lub starszych z orzeczoną niepełnosprawnością.

 

Zdjęcie ilustracyjne

 

Jak poinformowała Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do wypłaty zasiłku potrzebne jest oświadczenie rodzica. Należy je przesłać pracodawcy lub zleceniodawcy. Rodzic-przedsiębiorca składa dokument w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wzór oświadczenia będzie dostępny na stronie internetowej ZUS.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do ośmiu lat, jak i starszymi z określonym orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie, która podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Jednak nie należy się w sytuacji, gdy w tym czasie w domu jest drugi z rodziców, który korzysta z urlopu rodzicielskiego, wychowawczego lub jest bezrobotny i może zająć się dzieckiem.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, tak jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych przyznawany jest w wysokości 80 proc. wynagrodzenia i wypłacany jest za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.  Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

kat

Tags