• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Unijne pieniądze dla Pionek. Odnowa bloków komunalnych, przestrzeń wspólna i świetlica

7 lipca 2021

Odnowa komunalnych budynków wielorodzinnych, zagospodarowanie otoczenia i utworzenie świetlicy integracyjnej to inwestycje, które niebawem będą realizowane w Pionkach. Pomogą w tym fundusze europejskie.

 

Dzisiaj podpisano umowę w sprawie przekazania pieniędzy (fot. MUM Warszawa)

 

Dzięki decyzji zarządu województwa mazowieckiego inwestycja otrzyma ponad 4,4 mln zł unijnego wsparcia w ramach programu regionalnego na lata 2014-2020. Dziś umowy podpisali marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz Robert Kowalczyk, burmistrz Pionek.

Cieplej w budynkach

W ramach inwestycji będą m.in. ocieplone ściany zewnętrzne budynków, wykonana zostanie izolacja przeciwwilgociowa, wymiana stolarki okiennej, a także wymiana drzwi zewnętrznych do klatek schodowych i części wspólnych. Oprócz tego modernizację przejdą instalacje elektryczne oraz wodno-kanalizacyjne wraz z pomieszczeniami higieniczno- sanitarnymi.

Ładniejsza przestrzeń wspólna

Zakres prac w ramach zagospodarowania terenu obejmować będzie: powstanie plenerowej siłowni zewnętrznej, nasadzenia zieleni, elementy małej architektury, chodniki i ścieżki, tor do gry w bule. Wszystko to ma służyć integracji i wzbogaceniu oferty dla mieszkańców, zachęceniu ich do aktywności fizycznej i psychoruchowej.

Nowa świetlica integracyjna

W ramach projektu zostanie utworzona świetlica integracyjna, gdzie będzie można skorzystać z pomocy pracownika socjalnego, a także wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego i psychologicznego. Będzie to miejsce organizacji warsztatów autoprezentacji i szeregu działań o charakterze środowiskowym. To wszystko będzie służyć integracji, aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, ubóstwa i niepełnosprawności.

kat

Źródło: MUM Warszawa

Tags