UTH zmienia nazwę. Uczelnia będzie teraz Uniwersytetem Radomskim im. Kazimierza Pułaskiego

23 maja 2023

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu pod nowym szyldem. Od nowego roku akademickiego uczelnia zmieni nazwę na Uniwersytet Radomski. Patron – Kazimierz Pułaski – pozostanie ten sam.

 

fot. archiwum

 

Zgodnie z nową ustawą zmieniły się warunki, kiedy szkołą wyższa może być uniwersytetem, do której to nazwy nie trzeba dodawać przymiotników precyzujących jakimi obszarami nauki uczelnia się zajmuje. - I my te warunki postawione przez ustawodawcę spełniamy - podkreśla rzecznik UTH w Radomiu prof. Dariusz Trześniowski.

Jak wyjaśnia rzecznik, trzeba w trzech tzw. dziedzinach nauki (cała sfera nauki jest podzielona na dziedziny i dyscypliny), w których co najmniej sześć dyscyplin otrzymało w ostatniej ewaluacji dyscyplin naukowych kategorię minimum B+, albo A lub A+. - Myśmy spełnili te kryteria, to znaczy właśnie w trzech dziedzinach mamy aż dziewięć pozytywnych ewaluowanych dyscyplin naukowych na poziomie B+ - tłumaczy prof Trześniowski.

I automatyka, i sztuka

W dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych są to: automatyka, elektrotechnika, inżynieria lądowa i transport, inżynieria mechaniczna; w dziedzinie nauk społecznych: ekonomia i finanse, pedagogikę, prawo, nauki o zarządzaniu jakości; w dziedzinie sztuki - sztuki plastyczne i konserwacji dzieł sztuki. - Zatem prawie każdy wydział naszego uniwersytetu ma taką wysoko ewaluowaną dyscyplinę naukową. Dlatego możemy stać się Uniwersytetem Radomskim, który w tych dziewięciu dyscyplinach będzie mógł prowadzić przewody doktorskie, a także habilitacyjne - wyjaśnia rzecznik UTH.

Zdaniem profesora zmiana nazwy pozwoli na zwiększenie prestiżu uczelni. - "Uniwersytet" to coś znaczy: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski i do tego dojdzie teraz Uniwersytet Radomski. Piękna nazwa - uważa rzecznik UTH. Niewykluczone, że za zmianą nazwy pójdzie także zwiększone finansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki. - Ale to także szersze oddziaływanie na miasto, na region, przyciąganie potencjalnych kandydatów na studia - wymienia prof. Trześniowski.

Od WSI do UR

Zmianę nazwy zaakceptowały i przegłosowały już rada i senat uczelni. Teraz powinien to zrobić parlament. To on powołuje ekspertów, którzy będą badali, czy UTH rzeczywiście spełnia kryteria do przekształcenia. - Sejm nad tym pracuje - mówi rzecznik.

Finał procedury to podpisanie ustawy przez prezydenta. Radomska uczelnia spodziewa się, że rok akademicki 2023/24 rozpocznie już jako Uniwersytet Radomski.

Przypomnijmy: Uniwersytet Radomski będzie kontynuatorem nie tylko UTH, ale Politechniki Radomskiej oraz wcześniej funkcjonującej w mieście Wyższej Szkoły Inżynierskiej.

Bożena Dobrzyńska

 

Tags