W poszukiwaniu Chinki

25 września 2007
Ponad dwa tygodnie trwały poszukiwania mieszkanki Singapuru, która na początku września miała przyjechać do Polski na podstwie wizy biznesowej. Rodzina kobiety poprosiła o pomoc również prezydenta Radomia.

Komenda Miejska Policji w Radomiu została powiadomiona przez konsula RP w Singapurze o zaginięciu 35-letniej obywatelki Chin. Tego samego dnia drogą elektroniczną, rodzina zaginionej z Singapuru zwróciła się o pomoc w odnalezieniu kobiety do prezydenta Radomia. Kobieta miała przyjechać do Polski 4 września na podstawie wizy biznesowej. Sprawa trafiła do sekcji kryminalnej KMP w Radomiu, której policjanci ustalili m.in. numer telefonu zaginionej. Funkcjonariusze zwrócili się też o pomoc do innych jednostek policji, Straży Granicznej i Straży Ochrony Kolei.

- W miniony piątek ustalono, że kobieta może poruszać się koleją. Powiadomiono natychmiast jednostki policji w Koninie i w Kutnie, żeby sprawdzić pociągi przejeżdżające przez te miejscowości. W Kutnie zatrzymano
pociąg Inter City relacji Berlin-Warszawa, w którym ujawniono trzy osoby narodowości chińskiej bez żadnych dokumentów. Jedna z osób odpowiadała rysopisem zaginionej. Postanowiono przewieźć te osoby do KMP w
Radomiu, aby potwierdzić ich tożsamość i ustalić, czy przebywają legalniena terytorium Polski- relacjonuje rzecznik radomskiej policji Rafał Jeżak.

Całą trójkę (w wieku 35, 43 i 50 lat) doprowadzono do Sądu Rejonowego w Radomiu, który w niedzielę wydał decyzję o umieszczeniu ich na 90 dni w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli.