Więcej pieniędzy na lotnisko

12 czerwca 2007
Spółka akcyjna Port Lotniczy Radom jest bogatsza. Radni zdecydowali o podniesieniu jej kapitału zakładowego o 12 mln zł.

Prezydent wystąpił do Rady  Miejskiej z takim wnioskiem, ponieważ jego zdaniem "dokapitalizowanie spółki znacznie poprawi jej wizerunek i uwiarygodni w rozmowach z potencjalnymi partnerami, co ma ogromne znaczenie dla powodzenia całego przedsięwzięcia". Radni w zdecydowanej większości podzielili stanowisko magistratu, podkreślając, że budowa lotniska w Radomiu to ogromna szansa rozwoju miasta (Krzysztof Sońta, Jakub Kluziński). Pytania, które kierowali do prezydenta dotryczyły szczegółów związanych z finansowaniem inwestycji. Wiceprezydent Radomia Robert Skiba wyjaśniał, że lonisko będzie reazlizowane etapami. - Decyzja o dokapitalizowaniu spółki to początek drogi, bo sama inwestycja ma kosztować ponad 370 mln zł. - wyjaśniał. - Prezydent Kosztowniak spotkał się w zeszłym tygodniu z marszałkiem Struzikiem i ten zadeklarował finansowy udział samorządu Mazowsza w spółce. Toczą się również rozmowy z Ministerstwem Obrony Narodowej w sprawie przekazania gminie 20 hektarów gruntów na Sadkowie, które są w dyspozycji wojska.

Teraz kapitał zakładowy spółki Port Lotniczy Radom wynosi 500 tys. zł. Aby faktycznie dokapitalizować spółkę gmina musi zaciągnąć kredyt bankowy.