Wybieramy najładniejszy budynek

24 sierpnia 2007
Radomski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłasza konkurs o nagrodę im. Alfonsa Pinno. Propozycje może składać każdy mieszkaniec Radomia. Zwycięzca ubiegłorocznego konkursu


Jedynym warunkiem jest zgłaszanie obiektów, które zostały oddane do użytku w ubiegłym roku. Propozycje może zgłaszać każdy z mieszkańców, instytucje, autorzy prac i członkowie jury. Nie ma żadnych ograniczeń.  W konkursie zostaną przyznane nagrody dla obiektu wybudowanego na terenie Radomia oraz poza granicami naszego mista.

W zgłoszeniu należy podać nazwę obiektu, adres, nazwiska autorów, inwestora, realizatorów, datę oddania do użytku i krótkie uzasadnienie. Mile widziane plansze przedstawiające zgłaszany projekt.
Termin składania propzycji do nagrody mija 15 września. Należy je składać w zarządzie SARP przy ul. Struga 7a (budynek NOT). Jury powinno wybrać zwycięzcę do końca września, werdykt zostanie ogłoszony 5 października w Resursie Obywatelskiej.

To już czwarta edycja konkursu nagrody im. Pinno przyznawanej za najlepsze realizacje architektoniczne. W ubiegłym roku nagrodzony został budynek cukierni  Wasilewski przy ul. Chrobrego autorstwa architektów: Mariusza Rodaka i Mścigniewa Marciniaka z Pracownik Projektowej Royal-Projekt.