Wystawa w Archiwum Państwowym. Wspólny mianownik: przemieszczanie się

8 czerwca 2022

Paszporty, bilety, fotografie, listy i wspomnienia z wędrówek – takie eksponaty znajdują się na najnowszej wystawie  „Podróże szlakiem archiwaliów” w Archiwum Państwowym w Radomiu zorganizowanej w ramach obchodów XV Międzynarodowego Dnia Archiwów. Wernisaż w czwartek, 9 czerwca o godz.14.

 

Archiwum zaprasza

 

Ekspozycja ma charakter przeglądu materiałów z zasobu radomskiej instytucji, dla których wspólny mianownik stanowi szeroko rozumiane przemieszczanie się. Ukazuje interesujące wizualnie i treściowo pozostałości po różnego rodzaju migracjach i stanowi gratkę dla miłośników wojaży, zarówno tych małych, jak i dużych.                                                    

Wśród dokumentów prezentowanych na wystawie w formie oryginalnej i reprodukcjach znajdują się: paszporty, bilety komunikacyjne, fotografie, listy i wspomnienia z różnych podróży i wiele innych archiwaliów. Nie zabrakło również map, informatorów i szlaków turystycznych  oraz źródeł odnoszących się Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Wystawa została opatrzona katalogiem mieszczącym materiały wchodzące w skład scharakteryzowanej kompilacji. W dniu otwarcia na pierwszych zwiedzających czekają bezpłatne egzemplarze danego wydawnictwa (liczba ograniczona).    

Exlibrisy na 100-lecie biblioteki                                                                                                                                                   

Na tym nie kończą się jednak atrakcje oferowane przez radomskie archiwum podczas tegorocznego święta archiwów. Na 2022 r. przypada 100 rocznica powstania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Dla uświetnienia tego jubileuszu archiwum opracowało wystawę on-line pt. „Znamiona książek w archiwaliach skryte”, która stanowi prezentację ekslibrisów i ich projektów znajdujących się w zasobie miejscowego archiwum państwowego, ukazując jego zaskakujące i  zajmujące wizualnie oblicze.                 Ekspozycja przedstawia nie tylko ekslibrisy, którymi posługiwały się osoby prywatne, jak ks. Józef Rokoszny, regionalista Stanisław Zieliński, czy major Michał Tadeusz „Brzęk” Osiński, ale również te związane z działalnością radomskiej biblioteki i analogicznych instytucji z regionu. Kompilacja zawiera ponadto ekslibrisy odnoszące się do papieża Jana Pawła II i poety Jana Kochanowskiego.

Wystawa pojawi się na stronie i kanale Youtubu Archiwum 9 czerwca.

Tags