Zawodowo na mechanicznym

5 kwietnia 2007
Ogólnopolskie Centrum Szkolenia Zawodowego chce otworzyć Politechnika Radomska. Mają jej w tym pomóc pieniądze z Unii Europejskiej. Przydent A. Kosztowniak i rektor PR M. Luft


Dziś o projekcie rozmawiali na wydziale mechanicznym uczelni przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, władz Radomia, a także parlamentu.

Zdaniem władz Politechniki nowo powstałe centrum może pomóc w rozwoju regionu radomskiego. Ma też podnieść potencjał zawodowy i poszerzyć wiedzę studentów. – Nasi absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem pracy, mają dużo ciekawych propozycji zatrudnienia – podkreśla rektor PR Mirosław Luft. - Uczelnia ma też podpisane umowy z wieloma firmami, które z chęcią przyjmą naszych studentów. Jednak młodzi ludzie szukają lepszych zarobków i ciekawszego życia poza naszym regionem.

Zdaniem uczestników spotkania, możliwość szkolenia przyszłej kadry w centrum zawodowym zainteresuje inwestorów do utworzenia nowych miejsc pracy w regionie radomskim. – Wszystkie pomysły by zmniejszyć w regionie bezrobocie są cenne i deklaruję pomoc w ich realizacji – oświadczyła posłanka Ewa Kopacz (PO).

Wydział Mechaniczny jest najstarszym na Politechnice, teraz dzięki środkom unijnym będzie miał możliwość rozwoju i rozbudowy laboratoriów przeznaczonych do prac badawczych.