Zyskają radomskie kościoły

27 czerwca 2007

Są pieniądze na konserwację i renowację mazowieckich zabytków, w tym w regionie radomskim i samym Radomiu. Marszałek województwa przeznaczył na ten cel 4,6 mln zł.
Jak podkreśla rzeczniczka marszałka Marta Milewska, samorząd województwa od ośmiu lat udziela wsparcia na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy mazowieckich zabytkach. - W ciągu ostatnich czterech lat przeznaczono na ten cel około 16 mln zł. Z roku na rok rośnie nie tylko lista beneficjentów, ale także wysokość pomocy – zapewnia Milewska. W tym roku na konkurs wpłynęły 202 wnioski, z czego pozytywnie zaopiniowano 145.

Wśród dofinansowanych obiektów znalazły się cztery kościoły z Radomia. Klasztor Ojców Bernardynów przy ul. Żeromskiego, najcenniejszy zabytek miasta z przełomu XV i XVI-wieku, będzie miał wymienione posadzki w kościele i prezbiterium. Na ten cel obiekt dostanie 60 tys.zł (koszty wyniosą ponad 150 tys.). Kościół św. Jana Chrzciciela przy ul. Rwańskiej otrzyma 10 tys. zł na konserwację krzyża misyjnego pochodzącego z XIX w .(całkowity koszt konserwacji to 42 tys. zł). Wyremontowana zostanie również wieża na katedrze przy ul. Sienkiewicza. Przeznaczono na ten cel 40 tys. zł, a całkowity koszt wyniesie ponad 170 tys. Nową elewację i stolarkę drzwiową zyska kościół Świętej Rodziny przy ul. Kelles-Krauza. Parafia dostanie 40 tys. zł., remont wyniesie ponad 250 tys.zł.

Dzięki pomocy finansowej samorządu Mazowsza, w ciągu ostatnich ośmiu lat, udało się odnowić szereg obrazów, rzeźb, organów, ołtarzy i ambon. Wiele małych, wiejskich kościółków, perełek architektury sakralnej, otrzymało dotacje m.in. na: odwodnienie fundamentów, remonty elewacji zewnętrznych, wymianę dachów, posadzek i chodników. Niejednokrotnie pomoc ta była ostatnią szansą na uratowanie tych budowli.