Adrian do polsko-japońskiej szkoły

10 lipca 2007

Troje uczniów z Mazowsza będzie od października kontynuowało bezpłatnie naukę w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych  w Warszawie. Laureatów wytypował Zarząd Województwa Mazowieckiego. O bezpłatne miejsca na tej prestiżowej uczelni ubiegało się 10 uczniów z całego Mazowsza. Wybrani zostali: Adrian Sroka z Jedlińska (średnia ocen 4,87), Kinga Misiak z Łaskarzewa (4,82) i Joanna Kępa z Rzążewa (4,73).

Od kilku lat Samorząd Województwa Mazowieckiego w różny sposób promuje i wspiera uzdolnioną młodzież z Mazowsza. Kilka dni temu, z rąk marszałka Adama Struzika nagrody i dyplomy odebrali laureaci ogólnopolskich finałów olimpiad: Wiedzy o Wynalazczości, Turnieju Młodych Mistrzów Techniki oraz Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego.