Będzie można wypoczywać nad Stawem Górnym w Pionkach. Pomogą fundusze z UE

15 grudnia 2017

Dzięki unijnym pieniądzom teren nad Stawem Górnym w Pionkach zostanie zagospodarowany. Będzie można tu wypoczywać w drugiej połowie 2018 roku. Decyzją zarządu Mazowsza projekt ten otrzyma ponad 5,3 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 
Umowę podpisali marszałek Rajkowski (pierwszy z lewej) i burmistrz Zawodnik (fot. UMWM)

Umowę podpisali marszałek Rajkowski (pierwszy z lewej) i burmistrz Zawodnik (fot. UMWM)

  Umowę o unijne dofinansowanie podpisali dzisiaj członek zarządu województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski oraz burmistrz Pionek Romuald Zawodnik. Teren nad Stawem Górnym w Pionkach zostanie w przyszłym roku zrewitalizowany: wykonane będą  prace remontowo-budowlane w Ośrodku Staw Górny i budynku Stowarzyszenia Żeglarzy. Do obiektów doprowadzone zostaną przyłącza wody, kanalizacji, energetyczne i teletechniczne. W odnowionych obiektach powstaną pomieszczenia wielofunkcyjne, w których organizowane będą warsztaty, szkolenia i targi. Ponadto zakupione zostaną komputery, rzutniki, nagłośnienie, a także wyposażenie żeglarskie m.in. łódka. Teren Ośrodka Sportu i Rekreacji zostanie uporządkowany i zagospodarowany zielenią. Powstaną zewnętrzne baseny, w tym z wodnym placem zabaw dla dzieci. Poza tym pojawią się elementy drobnej architektury, m.in.: latarnie parkowe, ławki, siedziska oraz stoliki. - Pionki mają unikatowe położenie - między Garbatką Letnisko i Jedlnią Letnisko. To są miejscowości, których walory przyrodnicze, wypoczynkowe były dostrzegane już w latach 20. Leżymy w sercu Puszczy Kozienickiej i Pionki też mają ten walor letniskowy, przyrodniczy, turystyczny, rekreacyjny. Staw Górny w Pionkach, który przejęliśmy w schedzie po Pronicie był mocno zdewastowany, a ze stanem prawnym działek mamy do ej pory kłopoty mówi burmistrz Pionek Romuald Zawodnik. Cieszy go, że nad zbiornikiem wodny odpoczywa coraz więcej osób. - Środki unijne, jeśli dobrze je wykorzystamy, dają szansę na zagospodarowanie Stawu Górnego do końca - dodaje burmistrz.
Tags