Tag: unijne

Budynek Zespołu Szkół Elektronicznych zostanie poddany termomodernizacji, m.in. za pieniądze  z funduszy unijnych. Inwestycja otrzyma z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 3 mln 240 tys. zł dofinansowania. Umowa w tej sprawie już podpisana.

Stare Miasto w Szydłowcu przejdzie gruntowną metamorfozę. Pomogą w tym unijne pieniądze, które przyznał samorząd województwa mazowieckiego w ramach RPO WM na lata 2014-2020 i budżet państwa. Łącznie dofinansowanie projektu wyniesie ponad 3,6 mln zł.

– Radom i subregion radomski dostały w poprzedniej perspektywie unijnej ponad 1 mld zł, prawie połowę więcej niż Płock – tak Rafał Rajkowski, członek zarządu Mazowsza, odpowiada na zarzuty kandydatów PiS do sejmiku: Jakuba Kowalskiego i Radosława Fogla, że jesteśmy pokrzywdzeni w dzieleniu pieniędzy z UE. W bieżącym unijnym rozdaniu nie mamy gorzej.

Utworzenie 110 nowych miejsc w przedszkolach, organizacja dodatkowych zajęć dla dzieci i zakup nowego wyposażenia – to wszystko zakłada projekt, na którego realizację Radom otrzyma ponad 760 tys. zł z funduszy unijnych. Wartość całego projektu wynosi prawie milion złotych. Realizacja od marca 2019 roku.

Dzięki pieniądzom unijnym, jakie uzyskał partnerski projekt miasta i powiatu radomskiego dotyczący rozwoju infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej, będzie można zmodernizować dwie drogi w gminie Zakrzew oraz zbudować wzdłuż nich ścieżki rowerowe o łącznej długości 12 km. Starostwo dostanie na ten cel 22 mln zł.

Zakup elektrycznych autobusów, montaż nowych wiat przystankowych, budowa ścieżek rowerowych, rozbudowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – to zadania, które zostaną dofinansowanie z funduszy unijnych.Do Miasta i powiatu radomskiego trafi 51 mln zł.

Nowa świetlica opiekuńczo-specjalistyczna powstanie przy kościele farnym dzięki unijnym funduszom, które miasto pozyskało z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Projekt będzie realizowany we współpracy z parafią św. Jana Chrzciciela.

Jest szansa na pozyskanie unijnych funduszy na wymianę pieców węglowych w Radomiu. Gmina będzie się o nie starała, ale mieszkańcy muszą mieć świadomość, że to program inny, bardziej skomplikowany niż poprzednie. Przede wszystkim trzeba będzie wyłożyć część własnych pieniędzy.

2 mln zł unijnego dofinansowania dostało miasto na rewitalizację parków Michałów i Obozisko. Pieniądze, zgodnie z warunkami konkursu, będą przeznaczone na urządzenie terenów zielonych.

Ponad 1,2 mln zł otrzyma miasto z funduszy unijnych na uruchomienie filii żłobka przy ul. Michałowskiej. Pieniądze pochodzą z projektu „Mamo, tato, wracaj do pracy”. W powstającej właśnie placówce na Gołębiowie II będzie 50 miejsc dla dzieci w wieku do trzech lat.