Bezpłatne badania cukrzycowe

12 czerwca 2007

Diabetologiczna Poradnia Servier umożliwi mieszkańcom Radomia i okolic wykonanie bezpłatnych badań, pozwalających na wykrycie cukrzycy typu 2, w tym: stężenie glukozy i cholesterolu we krwi oraz pomiaru ciśnienia tętniczego. Dla osób z nieprawidłowymi wynikami badań przewidziane są bezpłatne konsultacje diabetologiczne.

Badania prowadzone będą 14 bm.(czwartek) w godz. 10 -18 na deptaku przy ul. Żeromskiego. Rejestracja pacjentów i wydawanie numerków rozpocznie się o godz. 10. Poradnia może przyjąć ograniczoną liczbę pacjentów.