• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Budowa Radomskiego Centrum Sportu stoi, a prokuratura bada, czy nie doszło do przestępstwa

28 kwietnia 2019

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji odzyskał już ponad 10,5 mln zł w ramach gwarancji należytego wykonania umowy dotyczącej budowy Radomskiego Centrum Sportu. Tymczasem Prokuratura Okręgowa bada, czy nie doszło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez wprowadzenie w błąd przedstawicieli MOSiR przez generalnego wykonawcę ROSA-BUD.

 

P1230357

 

Jak poinformował prezes MOSiR Grzegorz Janduła, do pierwszej odzyskanej transzy, wynoszącej ponad 9,3 mln zł, dodać należy odzyskaną właśnie kolejną część wspomnianej sumy, tj. blisko 1,23 mln zł. – Pieniądze trafiły już na nasze konto. Kwota ta będzie dodana do puli, jaką będziemy dysponować przy przetargu na dokończenie prac – wyjaśnia prezes Janduła. MOSiR czeka także na wypłatę ostatniej transzy gwarancji na kotę około 1,8 mln na zł.

Spółka będzie też dochodziła wypłaty kar za opóźnienia na budowie obiektów przy ulicy Struga, które były naliczane od połowy listopada (wówczas upłynął kolejny termin wyznaczony wykonawcom na zakończenie budowy) do 1 marca, a więc do zerwania umowy. MOSiR będzie też dochodził roszczeń o wypłatę kary umownej za niedokończenie inwestycji. To 10 proc. wartości kontraktu, a ten wynosił na około 130 mln zł. Niewykluczone, że w tej sprawie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji będzie swoich roszczeń dochodził na drodze sądowej.

Prokuratura bada

Zarząd MOSiR złożył do prokuratury dwa zawiadomienia. Śledztwo toczy się od 18 lutego. – Dotyczy ono doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez wprowadzenie w błąd przedstawicieli MOSiR przez generalnego wykonawcę ROSA-BUD odnośnie dokonania zapłaty za wykonane prace dla podwykonawców inwestycji – hali widowiskowo-sportowej i stadionu piłkarskiego przy ul. Struga w Radomiu, podczas gdy faktycznie zapłata nie została uregulowana i przedstawienie dwóch faktur VAT w dniach 3 września 2018 roku i 1 października 2018 roku na łączną kwotę brutto przekraczającą 9 mln zł, które zostały uregulowane przez MOSiR i w związku z czym powstała szkoda w mieniu spółki MOSiR – mówi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Beata Galas.

Drugie zawiadomienie rozpoznawane łącznie w ramach powyższego śledztwa dotyczy natomiast podejrzenia poświadczenia nieprawdy w protokole częściowego odbioru wykonanych robót. – Śledztwo jest we wstępnej fazie, gromadzone są stosowne dokumenty i sukcesywnie przesłuchiwani są świadkowie. Po zebraniu stosownego materiału dowodowego zostanie przeprowadzona jego analiza i będą podejmowane dalsze niezbędne czynności procesowe celem wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy – wyjaśnia prokurator Galas.

Przypomnijmy: MOSiR odstąpił od umowy z konsorcjum ROSA-BUD Maxto na budowę hali widowiskowo-sportowej i stadionu piłkarskiego, ponieważ firmy nie dotrzymywały terminów wykonania inwestycji. MOSiR przeprowadza na placu budowy inwentaryzację (ma się zakończyć z końcem kwietnia), która ma być podstawą do rozpisania nowego przetargu. MOSiR zapowiadał, że ogłosi go 9 maja.

bdb

Tags

Dodaj komentarz