• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Budowa S12. Jest decyzja środowiskowa dla odcinka: granica łódzkiego – Radom

27 października 2021

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy S12 od granicy z województwem łódzkim do Radomia. Wybrany wariant trasy o długości około 41 km przebiega przez gminy: Gielniów, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Orońsko.

 

fot. GDDKiA Warszawa

 

Jak informuje Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka mazowieckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nałożył na inwestora szereg obowiązków, które podczas realizacji i eksploatacji inwestycji musi spełnić. - Jednym z najważniejszych jest objęcie stałym nadzorem przyrodniczym całego przedsięwzięcia oraz przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania drogi na środowisko w ramach postępowania zmierzającego do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ponadto będziemy zobowiązani do wykonania analizy porealizacyjnej po roku od oddania trasy do użytkowania - wyjaśnia rzeczniczka.

Trasa: 40 km przez sześć gmin

Wybrany wariant o długości około 41,3 km przebiega przez teren gmin: Gielniów, Przysucha – gm. wiejska, miasto Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Orońsko. Przyszła trasa będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Dostępność do niej odbywać się będzie poprzez trzy węzły: Gielniów, Przysucha i Wieniawa. Ponadto wybudowane zostaną obiekty inżynierskie, drogi do obsługi ruchu lokalnego, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Najkorzystniejszy wariant drugi

We wrześniu 2017 r. mazowiecki oddział GDDKiA podpisał umowę z konsorcjum firm, którego liderem jest Multiconsult Polska, na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej budowy S12 od granicy z województwem łódzkim do Radomia. - Projektant przeanalizował trzy przebiegi drogi. Biorąc pod uwagę kryteria techniczne, ekonomiczne i środowiskowe, najkorzystniejszym okazał się wariant drugi. Dla tego właśnie wariantu została wydana decyzja środowiskowa - precyzuje Tarnowska.

W ramach przygotowywanej dokumentacji projektant wykona również rozpoznanie geologiczne terenu. Szacowny termin zakończenia umowy to przełom 2022 i 2023 roku.
 
Kolejnym krokiem, po pozyskaniu funduszy na realizację, będzie ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót, który w systemie projektuj i buduj wykona inwestycję.

kat

Tags