Budżet Obywatelski Mazowsza. Mieszkańcy regionu radomskiego zgłosili aż 50 projektów

29 marca 2022

Aż 50 projektów zgłosili mieszkańcy regionu radomskiego do III edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Trwa ocena merytoryczna wniosków, której wyniki poznamy 14 kwietnia. Na realizację tej edycji władze województwa przeznaczyły 25 mln zł.

 

W BO Mazowsza 2021 wygrał projekt budowy ogrodu botanicznego przy muzeum (fot. Materiały prasowe/Muzeum im. Jacka Malczewskiego)

 

27 lutego upłynął termin składania projektów do III edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. W porównaniu  do poprzednich edycji, mieszkańcy województwa mazowieckiego zgłosili o wiele więcej pomysłów. W tym roku to aż 329 projektów, w tym 79 w puli ogólnowojewódzkiej, a 250 w podregionalnej. – To bardzo dobry wynik! Z roku na rok liczba zgłaszanych projektów rośnie. To pokazuje jedno, mieszkańcy Mazowsza chcą aktywnie decydować, o tym co się dzieje i co powstaje na terenie naszego regionu – podkreśla marszałek Adam Struzik.

50 projektów z  regionu radomskiego

Najwięcej projektów zgłosili mieszkańcy regionu radomskiego. – Aż 50 pomysłów zasiliło pulę regionalną. Wśród nich projekty dotyczące zdrowia, kultury, transportu, ale też pomocy społecznej czy bezpieczeństwa publicznego. Liczę, że jak najwięcej z nich przejdzie ocenę merytoryczną. Trzymam kciuki – podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Obecnie trwa ocena merytoryczna wszystkich zaproponowanych przez mieszkańców przedsięwzięć. Informacja o wynikach oceny projektów zostanie podana do 14 kwietnia br. Zgodnie z harmonogramem głosowanie w tym roku ruszy 30 maja.

Co trzeba zmienić na Mazowszu?

W tym roku najwięcej, bo aż 69 projektów dotyczy kultury, ochrony zabytków i opieki nad nimi. Drugimi najczęściej zgłaszanymi przedsięwzięciami były te związane z promocją i ochroną zdrowia oraz transportem zbiorowym i drogami publicznymi (wpłynęło po 58 projektów w ramach każdego zadania). Nieco mniej, bo 57 projektów zgłoszono w kategorii edukacja publiczna. 25 pomysłów dotyczy kultury fizycznej i turystyki, 23 – bezpieczeństwa publicznego, 12 – zagospodarowania przestrzennego, 11 – ochrony środowiska, 7 – pomocy społecznej, 4 – wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej, 3 – tworzenia warunków rozwoju gospodarczego, a 2 – modernizacji terenów wiejskich.

Co dalej? Ważne daty

  • W tym roku aż 92 proc. pomysłodawców złożyło wniosek elektronicznie. Zaledwie 8 proc. zdecydowało się wysłać projekt pocztą tradycyjną lub poprzez wizytę w siedzibie w urzędzie i jego delegaturach. A kto złożył więcej projektów? Przeważają mężczyźni – 58 proc. pomysłodawców, a 42 proc. to kobiety.
  • do  do 14 kwietnia 2022 r. – informacja o wynikach oceny projektów i czas na odwołania;
  • do 24 maja 2022 r. – ogłoszenie listy projektów poddawanych pod głosowanie;
  • odo 30 maja do 19 czerwca 2022 r. – głosowanie;
  • do 30 czerwca 2022 r. – ogłoszenie wyników głosowania.
Tags