Tag: projekty

Zakończyło się głosowanie w Budżecie Obywatelskim Radomia na 2025 r. Radomianie „oddali” 21 tys. 355 kart, czyli ponad 1 tys. 300 więcej niż rok temu. Wyniki głosowania i zwycięskie projekty poznamy 22 lipca.

Tylko jeszcze przez kilka dni, do niedzieli 23 czerwca można głosować na projekty z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Do rozdysponowania jest rekordowe 30 mln złotych! Ta olbrzymia suma stanowi szansę na zrealizowanie ważnych projektów i inicjatyw, które mogą mieć pozytywny wpływ na życie wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego.

Znana jest lista projektów Budżetu Obywatelskiego 2025, na którą będziemy mogli głosować od piątku, 21 czerwca do niedzieli, 7 lipca. Radomianie będą mogli wybierać spośród 283 propozycji. Na liście znalazły się te, pozytywnie zaopiniowane przez poszczególne jednostki magistratu i miejskie jednostki.

Radomskie Dni Seniora, Festiwal Olimpijski Ziemi Radomskiej, Rowerowy Szlak Mazowsza w Puszczy Kozienickiej czy sportowa aktywizacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, to tylko część projektów Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, na które możemy w tym roku głosować. Z regionu radomskiego zakwalifikowały się do BOM aż 43 radomskie inicjatywy.

Powrót  – jak piszą wnioskodawcy – „kultowej” wagi do parku Kościuszki, utworzenie alei gwiazd na deptaku i wybiegów dla psów, nowe toalety publiczne, zielone przystanki, wiele wydarzeń kulturalnych – m.in. te projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2025 zostały pozytywnie ocenione przez zespół opiniujący.

Minął – 1 marca – termin zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego 2025. Radomianie zaproponowali realizację 403 przedsięwzięć. Są one bardzo różnorodne. Które z nich ostatecznie zwyciężą? Ich listę poznamy 22 lipca. Głosowanie odbędzie się w dniach od 21 czerwca do 7 lipca.

Do 1 marca można zgłaszać projekty do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego. W 2025 r. do podziału będzie ponad 7 mln 450 tys. zł, z czego 30 proc. zostanie przeznaczone na projekty o wartości do 100 tys. zł, 30 proc. – od 100 do 600 tys. zł, a 40 proc. na projekty, których szacunkowa wartość wynosi ponad 600 tys. zł.

Do 21 stycznia 2024 r. można zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. W tej edycji na realizację pomysłów mieszkańców samorząd województwa przeznaczył rekordowe 30 mln zł. Na propozycje inwestycyjne można będzie wydać maksymalnie 1,2 mln zł, zaś na nieinwestycyjne – 240 tys. zł.

Możemy już głosować na projekty z Budżetu Obywatelskiego Radomia na rok 2024. Do wyboru mamy  277 propozycji. Głosowanie potrwa do 27 sierpnia, a listę zwycięzców poznamy do połowy września. Na realizację wybranych projektów zostanie w przyszłym roku przeznaczona kwota 7 mln 458 tys. zł.

Budżet Obywatelski Radomia na 2024 r. wszedł w kolejny etap. Zakończyła się ocena zgłoszonych wniosków. Na kartę do głosowania trafi co najmniej 271 projektów. Co najmniej, bo pozytywną ocenę uzyskało 308, spośród których 37 przyłączono do propozycji o tożsamym bądź podobnym zakresie. Na realizację zwycięskich miasto przeznaczy 7 mln 458 tys. zł.