Budżet Obywatelski Mazowsza. Na projekty z regionu radomskiego jest 2,6 mln zł

17 lutego 2022

Jest więcej czasu na składanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Termin przedłużony został do 27 lutego. W dwóch poprzednich edycjach dzięki głosom mieszkańców regionu radomskiego powstał m.in. ogród botaniczny przy Muzeum im. Jacka Malczewskiego, zakupiono też dwa ambulanse dla szpitala na Józefowie.

 

W BO Mazowsza 2021 wygrał projekt budowy ogrodu botanicznego przy muzeum (fot. Materiały prasowe/Muzeum im. Jacka Malczewskiego

 

Marszałek Adam Struzik uważa, że mieszkańcy poszczególnych regionów sami najlepiej wiedzą, jakie działania i projekty powinny być realizowane na ich terenie. - Bezpieczeństwo na drodze i inwestycje w służbie zdrowia to najczęściej zgłaszane projekty. Nie brakuje też szkoleń, festynów, festiwali czy imprez dla dzieci i młodzieży – wymienia.

Na projekty z regionu radomskiego władze wojewódzkie zarezerwowały 2,6 mln zł. - Zachęcam wszystkich do zgłaszania ciekawych i ważnych projektów. W budżecie obywatelskim wszystko zależy właśnie od państwa – zachęca marszałek.

- Bardzo jestem ciekawy jakie projekty wpłyną w tym roku – zastanawia się wicemarszałek Rafał Rajkowski. Przypomina, że w poprzednich edycjach, dzięki Budżetowi Obywatelskiemu szpital na Józefowie wzbogacił się o dwa nowe ambulanse transportowe, a niebawem ruszy także przebudowa i dostosowanie lądowiska dla helikopterów.

Zgłoszone projekty inwestycyjne powinny być o maksymalnej wartości do 1 mln zł, a nieinwestycyjne -  200 tys. zł.

Jak przygotować dobry projekt?

Warto pamiętać, że zgłaszane projekty powinny spełniać kilka warunków. Przede wszystkim muszą dotyczyć zadań o charakterze wojewódzkim – np. profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, a także infrastruktury społecznej czy drogowej. Poza tym muszą być zgodne z przepisami prawa i dokumentami strategicznymi województwa. Proponowane inwestycje bądź przedsięwzięcia mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach województwa, a termin ich realizacji nie może przekroczyć jednego roku budżetowego. Każdy zgłaszany projekt musi zyskać poparcie minimum 50 mieszkańców województwa. Co ważne w tym roku, podobnie jak w poprzednim, podpisy poparcia pod projektami będzie można zbierać nie tylko na listach papierowych, ale także elektronicznie.

Kto może zgłosić projekt?

Projekty mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Mazowsza bez ograniczeń wiekowych. Każdy może zarówno zgłosić, jak i poprzeć dowolną liczbę projektów. W imieniu osób małoletnich projekty składają ich rodzice lub opiekunowie prawni. Do aktywnego udziału w Budżecie Obywatelskim Mazowsza zachęca radny województwa Tomasz Śmietanka. – To pieniądze oddane w ręce Mazowszan i doskonała okazja do zrealizowania własnego pomysłu. To od Państwa zaangażowania będzie zależało, jakie projekty będą realizowane w subregionie radomskim.

Tak jak w poprzednich edycjach BOM, również i w tej można skorzystać z możliwości skonsultowania projektu przed jego złożeniem. Każdy kto chciałby z tej możliwości skorzystać, może przesłać wersję roboczą projektu na adres bom@mazovia.pl. Konsultacje to większa szansa na to, że zaprezentowany pomysł uzyska pozytywną ocenę i zostanie poddany pod głosowanie.

Jak zgłosić projekt?

Z uwagi na trwającą sytuację epidemiologiczną najlepszym sposobem na złożenie projektu będzie droga elektroniczna (za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego z poziomu strony Budżetu Obywatelskiego Mazowsza) lub pocztowa. Osoby, które nie mają dostępu do internetu, mogą również skorzystać z trzeciej opcji, którą jest złożenie projektu osobiście w siedzibie urzędu w Warszawie lub w jednej z delegatur, w tym w Radomiu.

kat, bdb

Tags