Budżet województwa mazowieckiego na 2022 r. „Przedstawia się optymistycznie”

22 grudnia 2021

Radni województwa mazowieckiego przyjęli budżet na 2022 r. Przedstawia się on bardzo optymistycznie. Ponad 4,6 mld zł po stronie wydatków, w tym aż 1,4 mld zł na inwestycje. Nie zabraknie pieniędzy na programy wsparcia, pomoc organizacjom pozarządowym czy realizację kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

 

W budżecie województwa zapisano pieniądze na budowę nowego SOR-u przy szpitalu na Józefowie (fot. MSS Radom)sor

 

– Inwestycje i wsparcie lokalnych samorządów w ich planach – to nasze priorytety na 2022 r.  O ile spełnią się prognozy ministerstwa dotyczące dochodów, przyszły rok będzie naprawdę dobry. Tak jak w ostatnich latach stawiamy na inwestycje czy wsparcie dla samorządów lokalnych, na które przeznaczymy ponad 230 mln zł. W przypadku inwestycji po raz kolejny największe środki przeznaczymy na modernizację i doposażenie mazowieckiej służby zdrowia oraz budowę i remonty dróg – wyjaśnia marszałek Adam Struzik.

Prawie 1,5 mld zł na inwestycje

Planowane dochody Mazowsza wyniosą w przyszłym roku ponad 4,3 mld zł, z czego ponad 3,6 mld zł to prognozowane dochody z podatków CIT (ponad 3,2 mld zł) i PIT (ponad 370 mln zł). Przyszłoroczne wydatki mają być na poziomie ponad 4,6 mld zł. Wpłata do budżetu państwa, czyli tzw. janosikowe,

Na realizację inwestycji w 2022 r., władze województwa zaplanowały ponad 1,4 mld zł. Najwięcej, bo 537 mln zł, zostanie przeznaczonych na modernizację i doposażenie szpitali, 402 mln zł na budowę, rozbudowę i modernizację dróg wojewódzkich. 71,4 mln zł pochłoną inwestycje w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego, a ponad 66 mln zł w placówkach oświatowych.

W 2022 r. władze Mazowsza przeznaczą aż 617 mln zł na ochronę zdrowia, w tym 537 mln zł na inwestycje. – Zapewnienie mieszkańcom województwa odpowiednich warunków leczenia i dostępu do nowoczesnej diagnostyki to priorytet zwłaszcza teraz, gdy cały świat walczy z pandemią – podkreśla członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

Wśród największych planowanych na przyszły rok inwestycji znalazły się m.in. budowa nowego obiektu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu oraz  rozbudowa i nadbudowa budynku D z łącznikiem F wraz z przebudową pierwszego piętra budynku D w tym samym szpitalu.

Droga od Iłży do Solca nad Wisłą

Na budowę, modernizację, przebudowę i utrzymanie dróg wojewódzkich, samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy w 2022 r. w sumie 719 mln zł, z czego 401,5 mln zł na inwestycje, a kolejnych 258 mln zł na remonty i bieżące utrzymanie. Jak zauważa wicemarszałek Rafał Rajkowski, na Mazowszu jest blisko 3 tys. km dróg wojewódzkich, które co roku są systematycznie modernizowane i rozbudowywane. – Największe przedsięwzięcia na przyszły rok to m.in. kolejny etap budowy drogi od Iłży do Solca nad Wisłą  - wymienia wicemarszałek.

Będzie stała wystawa w domach Gąski i Esterki

Kultura i dziedzictwo narodowe to ponad 357 mln zł, z czego ponad 285 mln zł samorząd Mazowsza przeznaczy na utrzymanie instytucji kultury, a ponad 71,4 mln zł na inwestycje. Wśród największych zaplanowanych na przyszły rok inwestycji znalazły się m.in. realizacja stałej wystawy Muzeum Historii Radomia wraz z wyposażeniem pomieszczeń nieekspozycyjnych w zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki

Na edukację samorząd województwa przeznaczy ponad 306 mln zł, w tym na inwestycje ponad 66 mln zł. Największą pozycją w budżecie jest budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko. Tylko w przyszłym roku inwestycja pochłonie ponad 32,9 mln zł.

Samorząd województwa po raz kolejny przeznaczy także środki na wsparcie samorządów lokalnych. Jak zauważa członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, kolejne lata pokazują, jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu projekty. – Co roku stajemy przed bardzo trudnym wyborem. Liczba wniosków znacząco przekracza środki, które możemy przeznaczyć na ten cel. W przyszłym roku na pomoc dla gmin i powiatów przeznaczymy blisko 230 mln zł.

kat, bdb

 

 

 

Tags