Tag: radni

Nie było dyskusji nad projektem stanowiska „w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II” podczas dzisiejszej nadzwyczajnej sesji rady miejskiej. Przewodnicząca klubu radnych KO odczytała oświadczenie, wypowiedzieli się też w imieniu klubu: wiceprzewodnicząca rady z PiS oraz szef komisji edukacji. W trakcie głosowania wszyscy byli za przyjęciem stanowiska.

Radomscy radni będą dziś na nadzwyczajnej sesji głosować stanowisko w sprawie „obrony dobrego imienia” papieża Jana Pawła II, honorowego obywatela Radomia. To pokłosie reportażu „Franciszkańska 3” w TVN24, z którego dowiadujemy się, że ówczesny kardynał Karol Wojtyła tuszował pedofilię wśród księży. Jak zachowają się radni Koalicji Obywatelskiej?

– Żeby wyjść z domu zakładamy na buty reklamówki – skażą się mieszkańcy ulicy Biegunowej na radomskich Żakowicach. Domagają się, by ulica, podobnie jak sąsiednia Frontowa, w końcu została utwardzona. – Mieszkamy w mieście, a gorzej tu niż na wsi. Wstyd! – przekonują. Ulica jest tak dziurawa, że trudno nią przejechać i przejść. Po deszczu jest tu błoto, latem taki kurz, że nie da się otworzyć okna.

Wysokość stawek za wywóz odpadów komunalnych w Radomiu ciągle nie pokrywa kosztów, jakie ponosi z tego tytułu miasto. Z samorządowej kasy trzeba ciągle dopłacać do systemu, a mimo to radni nie są chętni by ceny podnosić. Prezydent po raz kolejny próbuje wprowadzić zmiany. Tym razem mielibyśmy zapłacić nieco mniej, niż ostatnio proponował.

Rada Miejska w Radomiu wystąpi do NIK o kontrolę budowy Radomskiego Centrum Sportu. Za przyjęciem stanowiska w tej sprawie głosowali radni Prawa i Sprawiedliwości, radni Koalicji Obywatelskiej byli albo przeciw, albo wstrzymali się głosu. Według ostatniego aneksu do umowy z generalnym wykonawcą – Betonoxem- stadion piłkarski ma być gotowy z końcem maja.

– W aneksie do umowy z wykonawcą stadionu piłkarskiego przy ul. Struga jest zapis, że są to jest ostatnie pieniądze, których Betonox będzie od nas oczekiwał – zapewniał radnych prezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Grzegorz Janduła. Radni zgodzili się, by dofinansować spółkę kwotą 24 mln zł pochodzącą z przesunięcia terminów spłat gminnych obligacji.

Prezydent Radomia chce, by radni zgodzili się na przesunięcie terminów spłaty obligacji komunalnych, dzięki czemu będzie możliwe dokapitalizowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a co za tym idzie uzyskanie pieniędzy na dokończenie stadionu piłkarskiego przy ul Struga. Chodzi o 24 mln zł. Nadzwyczajna sesja w tej sprawie odbędzie się we wtorek 17 stycznia.

Budżet Radomia na 2023 r. przyjęty. Radni Koalicji Obywatelskiej i radny niezależny opowiedzieli się za projektem zaproponowanym przez prezydenta miasta, natomiast ci z Prawa i Sprawiedliwości podzielili się: część była za, część wstrzymała się. Jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu.

Stawki podatku od nieruchomości w Radomiu nie były zmieniane od 2012 r. Teraz prezydent proponuje – po raz kolejny – je podnieść, tak by były realne. Z pozyskanych w ten sposób wpływów do kasy miasta zamierza zrealizować w przyszłym roku kilka ważnych inwestycji. Czy radni się na to zgodzą? Nadzwyczajna sesja rady miejskiej w środę dzisiaj po południu.

Rodzice nie zapłacą za pobyt dziecka w radomskich żłobkach więcej niż dotychczas. Na podwyżkę nie zgodzili się radni. Przeciwko uchwale podnoszącej opłaty głosowali radni Prawa i Sprawiedliwości. Wiceprezydent Jerzy Zawodnik zadeklarował, że przygotuje projekt regulacji zgodnie z którymi za opiekę w placówkach trzeba będzie wnosić stałą kwotę.