• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: radni

Radni zdecydowali dzisiaj o podniesieniu wynagrodzenia dla prezydenta Radomia, ale nie zgodzili się, by pobierał – jak wnioskował przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości – wynagrodzenie niższe o 20 proc. w stosunku do kwoty zaproponowanej w projekcie uchwały. Radni podwyższyli także swoje diety.

Radni Koalicji Obywatelskiej chcieli, by rada miejska uchwaliła stanowisko popierające obecność Polski w Unii Europejskiej, ale klub PiS to stanowisko odrzucił i przyjął własne, w którym rada „wyraża swoje zdecydowane poparcie dla działań prowadzonych przez polski rzad w obronie dobrego imienia Polski na arenie międzynarodowej” (oba stanowiska pod artykułem).

To dostosowanie budżetów do nowych realiów. Blisko 70 tys. zł z kasy województwa trafi do dwóch instytucji kultury z regionu radomskiego. Decyzję w tej sprawie podjęli radni województwa mazowieckiego

Nikt nie jest w stanie podać precyzyjnie ostatecznego terminu oddania do użytku hali widowiskowo-sportowej w Radomskim Centrum Sportu. Pojawiają się zatem określenia, że prace „jeszcze chwilkę potrwają”, ale jest nadzieja, że być może z końcem października obiekt będzie ostatecznie gotowy.

Kiedy wreszcie będzie gotowa hala widowiskowo-sportowa? Kiedy stadion? Ile będą kosztować? Ile jeszcze aneksów podpisze MOSiR z wykonawcą inwestycji? – na te wszystkie pytania nadal nie ma jasnych odpowiedzi. Nie usłyszeli ich także radni, chociaż zgodzili się przekazać MOSiR-owi, m.in. na zakończenie prac, ponad 5 mln zł.

Przebywający w areszcie prezes Rewitalizacji nie pobiera wynagrodzenia, do pełnienia funkcji w miejskiej spółce rekomendował go prezydent, który nie wiedział wtedy, że przeciwko Robertowi R. prokuratura prowadzi śledztwo – usłyszeli radni podczas dzisiejszej nadzwyczajnej sesji.

Rada miejska nie udzieliła dzisiaj prezydentowi Radomia ani wotum zaufania, ani absolutorium za wykonanie budżetu za 2020 r. Przeważyły, podobnie jak w latach poprzednich, głosy radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mają w radzie większość.

Radni jednogłośnie opowiedzieli się za wzniesieniem pomnika upamiętniającego bunt radomskich robotników w czerwcu 1976 roku. W przededniu 45. rocznicy tych wydarzeń zgodzili się, by pomnik w formie rzeźby wózka akumulatorowego z jadącego nim protestującymi stanął w pobliżu siedziby Lasów Państwowych, wcześniej Komitetu Wojewódzkiego PZPR.

45 lat po robotniczym proteście w 1976 roku w Radomiu nie ma pomnika upamiętniającego te wydarzenia. Teraz ma się to zmienić. Zgodę na wzniesienie musi wyrazić rada miejska, która zajmie się sprawą na nadzwyczajnej sesji, która odbędzie się w czwartek, 24 czerwca.

Marek Pacyna wrócił dzisiaj na swoje dyrektorskie stanowisko w Radomskiem Szpitalu Specjalistycznym. – Bardzo się cieszę – mówi odpowiedzialny za ochronę zdrowia w mieście wiceprezydent Jerzy Zawodnik. Jego radość jest tym większa, że nie podziela opinii byłego już pełnomocnika ministra zdrowia o katastrofalnej kondycji finansowej placówki.