Dzieci z ADHD w „Fantazji”

11 grudnia 2007

Grupa dzieci z zespołem ADHD spotka się w najbliższy czwartek o godz. 16.30 w Centrum Zabaw „Fantazja”. To początek współpracy Grupy Samopomocowej ABC ADHD i właścicieli Fantazji. Będzie okazja do integracji dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. To także możliwość zachęcenia rodziców do wspólnej pracy wychowawczej z dziećmi, wymiany doświadczeń i wzajemnej pomocy.

Rodzice dzieci z ADHD spotykają się w każdy piątek, w siedzibie MOPS, o godzinie 16.30. Działa tu również punkt konsultacyjny, który służy pomocą dla rodziców pragnących zdiagnozować dziecko pod kątem ADHD. Kontakt telefoniczny dla rodziców dzieci z ADHD - 048 362 36 06.