Fundacja Polish Orphans Charity przyznaje stypendia artystyczne. Można składać wnioski

21 września 2022

Można już składać wnioski o stypendia kanadyjskiej fundacji Polish Orphans Charity. Są one przyznawane od 16 lat. W tegorocznej edycji do podziału pomiędzy uzdolnione artystycznie dzieci i młodzież jest kwota prawie 37 tys. zł. Nabór potrwa do 15 października.

 

Stypendyści z 2021 r. (fot. Anna Wróblewska/UM Radom

 

- To stypendia dla sierot i dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, którym chcemy pomóc w rozwoju artystycznych zdolności. Nie patrzymy tu na szczególne osiągnięcia. Dla nas najważniejsze jest to, aby pomóc dzieciom i młodzieży w rozpoczęciu artystycznej drogi - przypomina pełnomocnik fundacji i przewodniczący kapituły Krzysztof Gajewski.

W tej edycji do podziału jest kwota prawie 37 tys. zł. Zostanie przyznanych 12 stypendiów w kwocie 3 tys.76 zł każde. Zgodnie z regulaminem stypendium może być wykorzystane wyłącznie na cele związane z rozwojem artystycznym, np. na zakup instrumentu muzycznego, sprzętu i materiałów potrzebnych do pracy twórczej, czy opłacenie udziału w warsztatach artystycznych.

- Bardzo się cieszę, że już od 16 lat możemy przyznawać stypendia, która umożliwiają dzieciom i młodzieży rozwój pasji i zainteresowań. Mamy wiele przykładów rozwoju zawodowych karier naszych stypendystów, którzy wcześniej zdobywali umiejętności właśnie dzięki pomocy fundacji Polish Orphans Charity. Dziękuję za zaangażowanie naszym kanadyjskim partnerom, a dzieci i młodzież zachęcam do składania wniosków - mówi prezydent Radosław Witkowski.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium już się rozpoczął. Potrwa do 15 października. Wnioski należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego, ul. Kilińskiego 30, pok. 272. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 48 36 20 689. Wzór wniosku i regulamin są dostępne tutaj

Źródło: UM Radom

Tags