Tag: stypendia

Jest kolejny nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów V i VI roku kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim, jak również studentów III roku kierunku pielęgniarskiego, położnictwa i ratownictwa medycznego. Finansowe wsparcie przyznaje Zarząd Powiatu Radomskiego.

Można już składać wnioski o stypendia kanadyjskiej fundacji Polish Orphans Charity. Są one przyznawane od 16 lat. W tegorocznej edycji do podziału pomiędzy uzdolnione artystycznie dzieci i młodzież jest kwota prawie 37 tys. zł. Nabór potrwa do 15 października.

Tegoroczna edycja stypendiów Polish Orphans Charity została odwołana. Za zgodą kanadyjskiej Fundacji, pieniądze w kwocie ponad 70 tys. zł zostały przeznaczone na zakup w trybie pilnym 100 łóżek z materacami i pościelą dla uchodźców z Ukrainy.

Już szesnasty raz zostaną przyznane stypendia kanadyjskiej fundacji Polish Orphans Charity, która od lat wspiera uzdolnioną artystycznie radomską młodzież z rodzin potrzebujących pomocy. Nabór wniosków potrwa do końca marca. Prowadzi go urząd miejski.

Dziesięć kolejnych stypendiów ufundowanych przez kanadyjską fundację Polish Orphans Charity trafiło do uzdolnionej artystycznie młodzieży. Każdy ze stypendystów otrzymał ponad 2 tys.800 zł. To pieniądze, które pozostały po rozliczeniu kwoty z zeszłego roku.

Radni powiatu radomskiego zgodzili się, aby ufundować stypendia dla studentów piątego i szóstego roku kierunków medycznych. Dwie uchwały w tej sprawie, które zaproponował starosta radomski, przyjęli jednogłośnie.

Powiat radomski chce zachęcić absolwentów kierunków medycznych do pracy w prowadzonych przez siebie szpitalach i domach pomocy społecznej fundując stypendia dla studentów. Miałyby być przyznawane w latach 2021-23. Ostateczną decyzję podejmą radni.

Studenci kierunku lekarskiego V i VI  roku mogą ubiegać się o wsparcie w ramach pilotażowego programu stypendialnego samorządu Mazowsza. Przez 9 miesięcy 100 najlepszych przyszłych lekarzy będzie otrzymywać stypendium w wysokości do 2 tys. zł miesięcznie. Nabór wniosków trwa do 3 września br.

Są uzdolnieni artystycznie, ale nie zawsze ich rodziny stać, by te talenty rozwijać. Z pomocą spieszy kanadyjska fundacja Polish Orphans Charity, która już po raz czternasty przyznała stypendia dzieciom i młodzieży z Radomia. Ich wręczenie odbyło się w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Do 10 października radomscy studenci legitymujący się umiarkowanym lub znacznym stopniem orzeczenia o niepełnosprawności mają czas na złożenie wniosków w programie „Aktywny samorząd”. Dokumenty przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.