• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Inwestycja PPL. Dwie firmy chcą rozbudowywać lotnisko w Radomiu

21 listopada 2018

Dwie firmy chcą rozbudowywać radomskie lotnisko. W PPL otwarto oferty w przetargu na rozbudowę Portu Lotniczego Radom-Sadków. Rozpiętość cen jest znaczna – najwyższa oferta opiewa na ponad 4,6 mln zł, najniższa – na 1,5 mln zł.

  220515lot09   Jak przypomina ryneklotniczy.pl, postępowanie na „Wykonanie projektu budowlanego wraz z programem funkcjonalno-użytkowym budowy terminala dla Lotniska Radom-Sadków” zostało ogłoszone w październiku. Polega na budowie obiektów administracyjnych, przeznaczonych dla kontrolerów ruchu lotniczego, Straży Granicznej i służb celnych. PPL chce przeznaczyć na rozbudowę lotniska 3 mln 198 tys. zł. Tymczasem tylko oferta jednego zainteresowanego – konsorcjum firm GMT z Mysłowic i PiG Architekci z Warszawy – mieści się w tej kwocie. Propozycja opiewa bowiem na 1 mln 569 tys. zł. Drugą ofertę w wysokości 4 mln 612 tys. zł  złożyła firma Innebo z Warszawy, co przekracza budżet PPL-u na tę inwestycję o ponad 1 mln 500 tys. zł. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z projektami budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem robót dla poszczególnych zadań budowy obiektów kubaturowych towarzyszących na lotnisku w Radomiu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. W ramach zadań wykonawca uzyska wymagane prawem uzgodnienia, pozwolenia i decyzje, wykona projekty budowlane i projekty uzupełniające, uzyska decyzje zezwalające na realizację inwestycji. Zwycięzca będzie mieć cztery lata na wykonanie wszystkich prac. Jedynym kryterium oceny oferty była cena. Inwestycja nie jest objęta dofinansowaniem z Unii Europejskiej. Poza postępowaniem na budowę obiektów administracyjnych w toku są jeszcze trzy przetargi dotyczące radomskiego lotniska: na budowę terminala i płyty postojowej oraz na rozbudowę drogi startowej i budowę systemu ILS kat. I. Terminy składania ofert mijają pod koniec listopada. Jak już wielokrotnie pisaliśmy, lotnisko w Radomiu ma być uzupełniającym dla lotniska Chopina w Warszawie, którego przepustowość maleje. Z Radomia miałyby być wykonywane głównie rejsy tzw. niskokosztowe. PPL planuje, ze pierwsze loty z Sadkowa miałyby miejsce na wiosnę 2020 roku. Na początek lotnisko obsługiwałoby około 2- 3 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet 10 mln. PPL, które jest właścicielem radomskiego lotniska od połowy października. planuje zainwestować w nie łącznie około 1 mld zł, na początek zaś połowę tej kwoty. kat, bdb  
Tags

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *