Jak zmienić układ drogowy na Gołębiowie I i II? Wypowiedzieli się mieszkańcy

19 marca 2021

Jak powinien wyglądać układ komunikacyjny na Gołębiowie I i Gołębiowie II, tak by przestała się korkować ul. Zbrowskiego, a wyjazd z obu osiedli był płynny? Miasto zapytało podczas konsultacji społecznych samych radomian. Większość z nich poparła zaproponowane zmiany.

 

 

Konsultacje zostały przeprowadzone w lutym. Wpłynęły 423 ankiety, głównie od mieszkańców tej części miasta. Zaproponowane zostały cztery konkretne rozwiązania mające na celu częściowe odciążenie ulicy Zbrowskiego oraz ułatwienie wyjazdu z osiedli.

W trakcie konsultacji ponad 65 proc. ankietowanych opowiedziało się za utworzeniem prawoskrętnych połączeń z ulicą Żółkiewskiego w rejonie ulicy Chodowicza. Za przedłużeniem ulicy Rapackiego od ulicy Chodowicza do Zbrowskiego było ponad 73 proc. respondentów. Pomysł przedłużenia ulicy Orląt Lwowskich do osiedla Symfonia w rejonie kościoła poparło ponad 56,3 proc. uczestników konsultacji, a 70 proc. radomian było za proponowaną koncepcją wykonania połączenia ulicy Andersa z ulicą Gołębiowską w pobliżu trasy N-S.

- Proponując te wszystkie rozwiązania mieliśmy na uwadze przede wszystkim potrzebę odciążenia ulicy Zbrowskiego i ułatwienie wyjazdu z osiedli. Oczywiście w planach mamy także przebudowę samej ulicy Zbrowskiego i w tej sprawie przeprowadzimy odrębne konsultacje. Teraz chcieliśmy poznać opinie mieszkańców na temat kilku dodatkowych rozwiązań. Główne zalety, jakie wskazali ankietowani to odciążenie osiedlowych ulic i połączenie z projektowaną trasą NS. Obawy części uczestników konsultacji dotyczą natomiast przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa. Na pewno te uwagi zostaną uwzględnione podczas prac projektowych – zapewnia wiceprezydent Mateusz Tyczyński.

Wśród dodatkowych uwag, jakie w trakcie konsultacji pojawiły się w ankietach znalazła się m.in. potrzeba budowy nowych miejsc parkingowych oraz montaż w niektórych miejscach progów zwalniających.

kat, bdb

Fot. Łukasz Wójcik/UM Radom

Tags