• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: konsultacje

Jak powinien wyglądać układ komunikacyjny na Gołębiowie I i Gołębiowie II, tak by przestała się korkować ul. Zbrowskiego, a wyjazd z obu osiedli był płynny? Miasto zapytało podczas konsultacji społecznych samych radomian. Większość z nich poparła zaproponowane zmiany.

Nie tylko mieszkańcy Gołębiowa I i Gołębiowa II wiedzą, jak zakorkowana jest ul. Zbrowskiego, którą dojeżdżają do swoich domów na obu osiedlach. Na szczęście miasto przygotowuje się do zmian w układzie komunikacyjnym w tej części Radomia. Swoje zdanie będą mogli też wyrazić w konsultacjach radomianie.

Jak ma wyglądać park na Gołębiowie II? Miejska Pracownia Urbanistyczna opracowała dwa warianty. Jeden zakłada włączenie w teren parku ogródków działkowych, a drugi – pozostawienie ich w obecnym stanie. O wyborze koncepcji zdecydują sami mieszkańcy.

Jak ma wyglądać ul. 25 Czerwca po przebudowie? Jaki ma mieć charakter? Jakie funkcje powinna pełnić? Opinie radomian w trwających konsultacjach społecznych dotyczących przebudowy ulicy będą zbierane jeszcze do 4 września.

Jak po przebudowie ma wyglądać ulica 25 Czerwca? Ma to być ulica przelotowa, czy reprezentacyjna arteria? W tej sprawie radomianie będą mogli się wypowiedzieć w konsultacjach społecznych, które rozpoczną się 7 sierpnia i potrwają do 21 sierpnia.

Jaki przebieg powinna mieć droga ekspresowa S12 w pobliżu Radomia? Od miesięcy trwają konsultacje i uzgodnienia w tej sprawie. Generalna dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad musi pogodzić często sprzeczne ze sobą oczekiwania mieszkańców i samorządów.

Plac Jagielloński po wielu latach został wyremontowany, ale sąsiadujący z nim skwer – nie. Jak zatem powinien wyglądać teren pomiędzy ulicami: Kelles-Krauza, Struga, Focha i pl. Jagiellońskim? Miejska Pracownia Urbanistyczna proponuje, by powstał tu park tematyczny, np. techniki renesansowej.

Jutro, 7 grudnia, rozpoczną się konsultacje społeczne w sprawie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Radomia. Przygotowuje je Miejska Pracownia Urbanistyczna. Konsultacje potrwają do 1 marca przyszłego roku

Do 15 grudnia można zgłaszać uwagi i opinie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Radomia na 2021 rok. Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Radomiu w tej sprawie.

Dzisiaj, 20 listopada w godz. 16-18 na p. Konstytucji 3 Maja odbędzie się kolejne otwarte spotkanie z mieszkańcami dotyczące wprowadzenia dokumentu „Radom 2030 – Strategia dalszego rozwoju”. To część trwających konsultacji społecznych.