Kampania Parkingowa

17 września 2007

Radom przystępuje do Kampanii Parkingowej, która ma na cele uświadomienie kierowcom potrzeby pozostawienia wolnych „kopert” dla osób niepełnosprawnych. W związku z tym na parkingach przy budynkach użyteczności publicznej wydzielono specjalne miejsca postojowe. Kampania Parkingowa organizowana jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji w ramach Dnia Praw Osób Niepełnosprawnych.

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce żyje ponad 5 milionów osób niepełnosprawnych, co stanowi 16 proc. społeczeństwa.