Klucz do sukcesu

13 lutego 2007

Zakład Doskonalenia Zawodowego uczy, szkoli, dokształca od 60 lat. Macie Państwo zatem ogromne tradycje edukacyjne, co nie oznacza, że nie musieliście dostosowywać swej oferty do coraz nowych czasów i potrzeb?

Katarzyna Kolodziejska Katarzyna Kołodziejska, wiceprezes ZDZ Oddział  w Radomiu: - To prawda, bo na przykład na początku swej działalności ZDZ głównie współpracował z rzemiosłem.Na kursach szkoliliśmy więc czeladników, mistrzów, nadawaliśmy uprawnienia pedagogiczne tym osobom, które mogły następnie szkolić młodocianych pracowników. Z kolei pod koniec lat 50. ZDZ uruchomiły trzyletnie kursy młodzieżowe, dające możliwość zdobycia zawodu w zakresie krawiectwa odzieży damskiej lekkiej i ciężkiej. Zupełnie nowe wyzwania przyszły na początku lat 90., kiedy zorganizowaliśmy niepubliczne szkoły zawodowe kształcące na poziomie zasadniczej szkoły, technikum i policealnego studium zawodowego. Powstały także szkoły ogólnokształcące i technika dla młodzieży i dorosłych, kształcące w systemie stacjonarnym i zaocznym. W naszych placówkach można uzyskać dyplom technika usług fryzjerskich, kosmetycznych, informatyka, technika farmaceuty. Z kolei w zasadniczych szkołach kształcimy w zawodach, które dają możliwość pracy w wielu branżach usługowych – w hotelarstwie, gastronomii, zakładach fryzjerskich. Od kilku lat z powodzeniem sięgamy też po fundusze unijne i dzięki nim organizujemy wiele kursów, na których dokształcają się kolejne osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę z różnych dziedzin.

Co sprawia, że mimo coraz większej konkurencji na rynku edukacyjnym ZDZ, tak dobrze sobie radzi?

Na pewno ważne jest wieloletnie doświadczenie, nasza marka. Fakt, że wykonujemy powierzone nam zadania rzetelnie, sprawia, że przy kolejnych projektach jesteśmy dobrze postrzegani. Niezwykle istotna jest kadra. To właściwie klucz do sukcesu. Dzięki pracującym w ZDZ ludziom możemy sprostać stale wzrastającym potrzebom i ciągle poszukiwać nowych form pracy. Tym bardziej, że na rynku działa już sporo różnorodnych placówek edukacyjnych i na bieżąco analizujemy, co one proponują; zastanawiamy się, w jaki sposób zaprezentować nasza ofertę, czasami ją poprawić, udoskonalić. Dysponujemy też dobrą bazą dydaktyczną.

Wspomniała Pani o pieniądzach z Unii Europejskiej. Dzięki nim zrealizowaliście już kilka projektów, a teraz inaugurujecie kolejny?

W latach 2001– 2004 zorganizowaliśmy aż 112 projektów szkoleniowych dla ponad 2100 osób w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. W następnych - 87 szkoleń dla prawie 1800 osób w ramach  programu PHARE. Od  niespełna dwóch lat wdrażamy projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ubiegłym roku zakończyliśmy realizację czterech projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w których uczestniczyło blisko 3800 osób. Teraz prowadzimy projekty: „EDUKACJA– bezpieczny GRUNT dla rolnika” oraz „Zasiej nową wiedzę – reorientacja zawodowa rolników”, „Inwestycja w wiedzę – gwarancją sukcesu zawodowego”, jak również „Profesjonalni - kompetentni – skuteczni. Szkolenie kadry własnej na rzecz rynku pracy”. Jesteśmy również partnerem projektu realizowanego przez Urząd Miejski w Radomiu – „Kobieta pracująca – aktywizacja zawodowa i biznesowa bezrobotnych kobiet z Radomia”. Dzięki tej działalności, w tym roku w bezpłatnych szkoleniach może wziąć udział ponad 900 rolników, mieszkańców wszystkich powiatów subregionu radomskiego, a prawie 700 osób pracujących będzie mogło podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Rozmawiała: Bożena Dobrzyńska